Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 e. Lisätietoja.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Jos olet aloittanut aiemmin Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op), mutta haluat täydentää opintosi. Ota tällöin yhteyttä seuraavalla lomakkeella: Yhteydenottolomake

Description

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen (30 op) opiskelijat.

Kliininen psykologia (10 op).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee

 • keskeiset psykoterapiasuuntaukset, niiden teoriataustan ja menetelmät,
 • eri psykoterapioille yhteiset tekijät,
 • psykoterapiatutkimuksen peruskysymykset ja lähestymistavat.
 • Mitä on psykoterapia ja kuka on psykoterapeutti
 • Eri psykoterapiasuuntaukset, yhtäläisyydet ja erot
 • Miten psykoterapiaan soveltuvuutta arvioidaan
 • Millä eri tavoilla psykoterapian vaikuttavuutta tutkitaan
 • Huttunen, M. & Kalska, H. (toim.) (2012 tai uusittu painos 2015) Psykoterapiat tai Prochaska & Norcross (2010) Systems of Psychotherapy. A transtheoretical analysis
 • Lambert, M.J. (toim.) (2013) Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change. Luvut 1-9
 • Eells, TD. (2015) Psychotherapy case formulation.

Asteikolla 0-5

Verkkoluento ja luentotallenteita ja verkkotentit, jossa tentitään myös opinto-ohjelmassa mainittu kirjallisuus

Jaksolla ei voida järjestää lähiluentoja Helsingin yliopiston koronaviruslinjausten vuoksi.

 • Verkkoluento-zoomissa (reaaliakainen): 8.4.2020 klo 18-20 (luento ei tallenneta), PsT Erkki Heinonen.
 • Jakson verkkoympäristö-Moodle avautuu 6.4. klo 16.

Kaksi luentotallennetta seuraavista teemoista:

 • Psykoterapia lasten ja nuorten kanssa - tallenne, psykoterapeutti, psykologi Anna Vuorivirta (tallenne saatavilla Moodlessa viikon 17 aikana).
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja käytäytymisnalyysi- tallenne, psykoterapeutti, psykologi Anna Vuorivirta (tallenne saatavilla 5.5. alkaen kurssin Moodlessa).
 • Psykoterpaeutti, PsM Sami Kivikkokangas luentotallenteet:
 • Nuoret ja psykoterapia (saatavilla 23.4.)

Verkkotentit-Moodlessa: Verkkotentit järjestetään tämän kurssin verkkoympäristö-Moodlessa.

19.5.2020 klo 17-19: verkkotentti -Moodlessa.

16.6.2020 klo 17-19: verkkotentti -Moodlessa.

8.9.2020 klo 17-19: verkotentti -Moodlessa.

Verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Verkkotentit tentitään oman koneen ääressä, ja tenttimateriaalit ovat käytössä.

Opintojakso kuuluu Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin (30 op).