Kuva: Pexels

JOHDATUS VIESTINNÄN OPINTOIHIN

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina 20.3.2020 alkaen.

Opintojakso on siirretty etäopinnoiksi 20.3.2020 alkaen. Tarkemmat ohjeet opintojaksoon liittyen löydät Moodlesta.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (40 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnän, median ja julkisuuden tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän pystyy hahmottamaan ja arvioimaan mediamaiseman muutoksia sekä viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Opintojakso esittelee viestinnän tutkimuksen näkökulmia, keskeisiä käsitteitä ja ajankohtaisia kysymyksiä mediatutkimuksen, julkisuuden tutkimuksen sekä organisaatioiden viestinnän tutkimuksen perinteiden kautta.

  • Seppänen J & Väliverronen E (2012 tai uudempi painos): Mediayhteiskunta. Vastapaino. JA
  • Jenkins, Henry, Ford, Sam & Green, Joshua (2013) Spreadable Media: Creating value and meaning in a networked culture. New York UP TAI
  • Cornelissen, Joep (2014) Corporate communication. A Guide to Theory and Practice. 4th ed. London: Sage. (tai 5th ed, 2017)

Opetuksen yhteydessä jaettavat artikkelit.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Verkkotapaamiset 12t, verkkoluennot 3t, verkkotyöskentely ryhmissä, tallenteet ja niihin liittyvä tehtävä sekä verkkotentti jossa suoritetaan kurssikirjallisuus.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 11.3.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkotapaamiset muodostuvat kolmesta perjantai-iltapäivästä, jolloin ensimmäisellä kerralla annetaan tarkempi kurssiohjeistus sekä käynnistetään kurssin ryhmätehtävä. Kahdella muulla kerralla ryhmät esittävät valmiit ryhmätyönsä. Aloituskerta on pe 20.3. ja esityskerrat ovat pe 17.4. ja pe 24.4. klo 13.15–16.30. Näillä kerroilla edellytetään läsnäoloa.

Kurssilaiset tekevät ryhmätyönsä verkossa omissa ryhmissään. Jokainen ryhmä rakentaa aiheestaan diaesityksen, joka esitellään koko ryhmälle verkkotapaamisessa. Lisäksi jokainen palauttaa ryhmätyömateriaalista työstetyn yksilötyön.

Sen lisäksi kurssiin kuuluu kolme verkkoluentoa:

- 24.3. klo 17–17.45
- 26.3. klo 17–17.45
- 31.3. klo 17–17.45

Verkkoluennon osoite ilmoitetaan Moodlessa. Verkkoluennot tallennetaan. Jokaisen verkkoluennon jälkeen on 30 minuutin "kyselytunti", jolloin opettajalta voi kysellä kurssiin liittyvistä asioista.

Lisäksi kurssin verkkosivuilla on tallenteita, joihin opiskelijat perehtyvät omatoimisesti. Tallenteisiin liittyy pienimuotoinen verkossa tehtävä kommentointitehtävä, joka kuuluu kurssisuoritukseen.

Tenttipäivät:
18.5.2020 klo 17-20
15.6.2020 klo 17-20
12.8.2020 klo 17-20

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom!

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.


Lisätietoa verkkotenteistä

Tarkemmat ohjeistukset ja kysymismahdollisuus annetaan kurssin ensimmäisellä verkkotapaamiskerralla 20.3.

Opintojakso on osa viestinnän opintosuunnan 15 op, 25 op ja 35 op opintoja.