Sisäinen viestintä, sidosryhmät, maine. Opintojaksolla tarkastellaan organisaatioviestinnän eri osa-alueita.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssilla käydään läpi organisaatioviestinnän kirjallisuuden keskeisiä suuntauksia sekä pohditaan organisaatioviestinnän eri osa-alueita sisäisestä viestinnästä ulkoiseen viestintään, johtamisviestintään, maineenhallintaan, sidosryhmäsuhteisiin ja kansalaisyhteiskunnan organisoitumiseen. Teemoja käsitellään paitsi teorian, myös käytännön esimerkkien kautta. Kurssi koostuu verkkoluennoista sekä viikottaisista, reflektoivista verkkotehtävistä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee organisaatioiden viestinnän tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän tunnistaa ja osaa selittää julkisten, yksityisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan organisaatioiden viestinnän tutkimuksen keskeisistä tutkimusperinteistä ja tutkimuksen tärkeimmistä nykyalueista.

  • Mumby D. (2013) Organizational Communication, Critical Approach. London: Sage
  • Opettajan ilmoittamat tieteelliset artikkelit.

Asteikolla 0-5

Verkkoluennot + tehtävät + verkkotentti/ essee

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 28.8.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkoluennot torstaisin 29.8.-26.9.19 klo 16.30-18.45
1. Johdatus organisaatioviestintään 29.8.19
2. Sisäinen viestintä 5.9.19
3. Organisaation ympäristöt ja ulkoiset sidosryhmät 12.9.19
4. Organisaatioiden legitimiteetti ja maine 19.9.19
5. Organisoituminen ja kansalaisyhteiskunta 26.9.19

Verkkotentit:
ke 2.10.19 klo 17-20
ke 13.11.19 klo 17-20

la 30.11. klo 12-15

Esseen palautuspäivät ovat samat kuin tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.