Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Kriisiviestintä ja johtaminen, Tampereen kesäyliopisto, kevät 2021 5 Cr Online Course 25.1.2021 - 25.4.2021 Tampere
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 Cr Online Course 5.5.2021 - 15.6.2021 Helsinki Open university
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 Cr Online Course 3.8.2020 - 7.9.2020 Distance learning Open university
Kriisiviestintä ja johtaminen, toukokuu 2020 5 Cr Online Course 4.5.2020 - 8.6.2020 Distance learning Open university
Kriisiviestintä ja johtaminen, Tampereen kesäyliopisto, syksy 2019 5 Cr Course 4.11.2019 - 13.12.2019 Tampere
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 Cr Online Course 6.8.2019 - 30.10.2019 Distance learning Open university
Kriisiviestintä ja johtaminen, kesä 2019 5 Cr Course 6.5.2019 - 3.6.2019 Helsinki Open university
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op, syksy 2018 5 Cr Course 6.11.2018 - 4.12.2018 Helsinki Open university
Kriisiviestintä ja johtaminen, Tampereen kesäyliopisto, syksy 2018 5 Cr Course 2.11.2018 - 7.12.2018 Tampere
Kriisiviestintä ja johtaminen, kesä 2018, verkkokurssi 5 Cr Online Course 7.8.2018 - 30.9.2018 Distance learning Open university
Kriisiviestintä ja johtaminen, kesä 2018 5 Cr Course 2.5.2018 - 29.5.2018 Helsinki Open university
Kriisiviestintä ja johtaminen, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto (Oulu), syksy 2017 5 Cr Course 23.10.2017 - 12.1.2018 Oulu

Prerequisites

Suositus: AYPVK-V130 Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op ja AYPVK-V160 Media ja kulttuuri 5 op

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin ihmisten, median ja organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvää tutkimusta ja pystyy erittelemään kriisi- ja traumajournalismiin, kriisiviestintään ja -johtamisen sekä yhteiskunnan varautumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Opiskelija on harjaantunut analysoimaan erilaisten kriisin viestintää ja johtamista.

Contents

Jaksolla tarkastellaan kriisiviestintää, kriisijohtamista ja mediakatastrofeja erilaisista tutkimuksellisista näkökulmista sekä käytännön analyysitöiden avulla.

Study materials

  • Hornmoen, H & Backholm K. (toim. 2018) Social Media Use In Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Emerald.
  • Huhtala, H. & Hakala, S. (2009) Kriisi ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus.
  • Schwarz, A. Seeger, M.W & C. Auer (toim.) (2016) The Handbook of International Crisis Communication Research. Wiley. (valikoiden 3-4 alalukua)
  • Sellnow, T. L. & Seeger, M. W. (2013) Theorizing crisis communication. Wiley-Blackwell. (saatavissa e-kirjana)
  • Pantti, M., et al (2012) Disasters and the Media. Peter Lang.

Opetuksen yhteydessä määriteltävä kirjallisuus ja artikkelit.

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0-5.

Relation to other study units

Opintojakso on osa viestinnän opintosuunnan 25 op ja 35 op opintoja.