Kuva: Pixabay

VALTIO-OPILLISEN LÄHESTYMISTAVAN PERUSTEET

Keitä ovat klassiset poliittiset ajattelijat? Miten poliittinen ajattelu on kehittynyt vuosien saatossa?

Opintojaksolla tutustut poliittisen ajattelun klassikoihin ja länsimaisen poliittisen ajattelun historiaan ja muutokseen.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.
Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

tunnistaa keskeiset poliittiset ajattelijat peruskäsitteineen ja osaa sijoittaa heistä useita sekä erilaisten ajattelutapojen kentälle että historiallisiin tapahtumiin.
on perehtynyt syvällisemmin yhden tai useamman ajattelijan tuotantoon myös alkuperäistekstien kautta.
on sisäistänyt eri ajattelijoiden välisiä eroavaisuuksia ja osaa puntaroida heidän merkitystään erilaisille aatesuunnille, ajattelijoille ja nykypolitiikan keskusteluille.
osaa kriittisesti reflektoida poliittisen ajattelun perinteistä miehisyyttä. Hän tuntee keskeiset naisajattelijat ja feminististen tulkintojen merkityksen poliittisen ajattelun kehityksessä.
tunnistaa ajattelun ja keskusteluiden taustalla vaikuttavaa poliittisuutta ja oletuksia

Opintojaksolla tutustutaan poliittisen ajattelun klassikoihin sekä heidän kauttaan länsimaisen poliittisen ajattelun historiaan ja muutokseen. Perinteisesti miehiselle kentälle nostetaan naisajattelijoita ja feministisiä tulkintoja klassikoista. Työelämään liittyvinä taitoina harjoitellaan tiedonhankinnan perusteita ja väittelytaitoja sekä politiikan teorian lukemisen perusperiaatteita

Opettajan määrittelemin osin valikoima seuraavista:

  • David Boucher and Paul Kelly (2017) Political Thinkers from Socrates to the Present, Oxford, Third Edition, e-versio saatavilla
  • Gary Browning (2016) A History of Modern Political Thought: The Question of Interpretation, Oxford.
  • Koikkalainen, Petri & Paul-Erik Korvela (toim.) (2012) Klassiset poliittiset ajattelijat, Vastapaino
  • Lindroos, Kia & Suvi Soininen (toim.) (2008) Politiikan nykyteoreetikoita, Gaudeamus.
Poikkeustilanteesta johtuen kirjallisuuteen voi tulla muutoksia, niistä tiedotetaan tarkemmin Moodlessa.

Asteikolla 0-5.

Verkkokurssi: essee/ kirja-arvostelu + verkkokeskustelu + verkkotentti.

Esseen/ kirja-arvostelun palautus sekä verkkokeskustelu tehdään opintojakson aikana.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 6.5.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tenttipäivät:
ke 10.6.2020 klo 17-20
ke 22.7.2020 klo 17-20
ke 16.9.2020 klo 17-20

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom!

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä