Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 21.1.2021
12:00 - 13:30
Thu 28.1.2021
12:00 - 13:30
Thu 4.2.2021
12:00 - 13:30
Thu 11.2.2021
12:00 - 13:30
Thu 18.2.2021
12:00 - 13:30
Thu 25.2.2021
12:00 - 13:30
Thu 4.3.2021
12:00 - 13:30
Thu 18.3.2021
12:00 - 13:30
Thu 25.3.2021
12:00 - 13:30
Thu 1.4.2021
12:00 - 13:30
Thu 8.4.2021
12:00 - 13:30
Thu 22.4.2021
12:00 - 13:30
Thu 29.4.2021
12:00 - 13:30
Thu 6.5.2021
12:00 - 13:30

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Tämän kurssin järjestää Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma. Tälle kurssille on varattu kiintiö Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Description

Romanikieli ja -kulttuuri -opintosuunnan perusopinnot ovat tarjolla kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Osaamistavoitteet:

 • muistat romanikulttuuriin liittyviä tapoja, arvoja ja käytänteitä
 • syvennät ymmärrystäsi romanien kulttuurista ja sen moninaisuudesta
 • saat yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle
 • osaat rakentaa ja hahmottaa kokonaiskuvan Suomen ja muun Euroopan romanien kulttuurin ja elämäntavan pääpiirteistä.
 • osaat analysoida erilaisia käsityksiä romanien identiteetistä
 • ymmärrät ja tunnet paremmin Suomen ja Euroopan romanien erilaista itämaista tapakulttuuria
 • kykenet hyödyntämään romanikulttuurin tuntemusta romaniväestön keskuudessa sekä eri asiantuntijatehtävissä, jossa edellytetään romanikulttuurin tuntemusta.

Romanikulttuuriin ja -identiteettitutkimukseen tutustuminen. Romaneihin kohdistuvien stereotypioiden tarkastelua historian ja nykypäivän johdolla. Romanikulttuurin elämäntapoihin, arvoihin, uskomuksiin sekä maailmankuviin syventyminen.

Tentittävät teokset:

 • Häkkinen, Antti; Pulma, Panu & Tervonen, Miika (toim.) 2005. Vieraat kulkijat – tutut talot. Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. SKS,
 • Liégeois, Jean-Pierre 1994. Roma, Gypsies, Travellers. Collection Education. Council of Europe Press.
 • Anna Maria Viljanen 2012. Romanikulttuurin muuttuvat muodot ja pysyvät rakenteet. Teoksessa Panu Pulma (toim.). Suomen romanien historia. Suomen Kirjallisuuden Seura. ss. 375-42.
 • Marko Stenroos 2012. Meitä on moneksi – romanien monet kasvot. Teoksessa Panu Pulma (toim.). Suomen romanien historia. Suomen Kirjallisuuden Seura. 430-435.

Romanien vierailu ja omakohtainen kokemus – mitä on olla romanina suomalaisessa yhteiskunnassa.

Yleinen arviointiasteikko 0‒5.

Arvosanoihin 2‒3 edellytetään opiskelijalta erityisesti Suomen ja myös Euroopan romanikulttuurin pääpiirteiden yleistä tuntemusta ja muistamista.
Arvosanoihin 4‒5 edellytetään kykyä analysoida romanikulttuurin erityispiirteitä käyttäytymistä, arvoja, uskomuksia ja maailmankuvaa suhteessa nykypäivään.

Verkkoluennot + essee, jossa hyödynnetään oheiskirjallisuutta

Opetus järjestetään verkko-opetuksena. Luennot välitetään verkossa reaaliaikaisina ja/tai ne ovat saatavina tallenteina eli kurssin voi suorittaa etäopiskeluna. Katso luentojen ajankohdat Aikataulu -osiosta.

Opetuksessa hyödynnetään SKS:n nauhoitettuja kertomuksia romanien suullisessa kerrontaperinteessä, kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, erityisesti mediassa.

Opiskelijat työskentelevät työryhmissä pohtien romanikulttuurin liittyviä kysymyksiä.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 19.1.2021.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Kandiohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa Romanikielen- ja kulttuurin opintoja.