Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.9.2019
16:15 - 18:45
Mon 7.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 8.10.2019
16:15 - 17:45
Wed 9.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 10.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 5.11.2019
16:15 - 17:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää tämän jakson opetuksen läsnä oleville koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille (POISLUKIEN sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijat). Opetus on maksutonta ja kiintiö tutkinto-opiskelijoille on 60 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta kohdasta Ilmoittaudu (ei WebOodissa).

Ilmoittautuminen maksuttomille kiintiöpaikoille alkaa torstaina 15.8.2019 klo 10.00 ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii kaikille akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen perustaidoista kiinnostuneille sosiaalitieteiden opiskelijoille.

Opiskelija osaa käyttää erilaisia akateemisia tekstitaitoja eli lukemisen ja kirjoittamisen työkaluja ja soveltaa niitä tieteelliseen ja asiantuntijakirjoittamiseen sekä yliopisto-opintoihinsa. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisin tekstin lukemistapoja ja osaa suunnitella omaa lukuprosessiaan oppimisen kehittämiseksi. Opiskelija osaa arvioida erilaisia tekstilähteitä ja niiden luotettavuutta.

Opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia tieteellisen tekstin tunnusmerkit täyttäviä tekstejä, kuten luentopäiväkirjoja, esseitä, referaatteja ja kirjallisuuskatsauksia. Opiskelija osaa käyttää sosiaalitieteiden tieteellisiä viittauskäytäntöjä ja niihin liittyviä teknisiä apuvälineitä, kuten viitteiden hallintaohjelmistoja. Opiskelija tietää plagioinnin ja opintovilpin erilaiset esiintymistavat ja plagioinnin estämiseen liittyvät työvälineet.

Opiskelija tuntee sosiaalitieteiden opintojen erilaiset suoritustavat, kuten erilaiset tenttimuodot sekä seminaaritoiminnan. Opiskelija osaa reflektoida omaa opiskelutoimintaansa erilaisten suoritustapojen suhteen ja suunnitella oppimistekonsa.

Opintojaksolla harjoitellaan tieteellisen tekstin lukemista ja erilaisten tieteellisten ja asiantuntijatekstien kirjoittamista ja siihen liittyviä konventioita, kuten viittauskäytäntöjä.

Verkkomateriaalien yhteydessä jaettava oheiskirjallisuus.

Kurssin arvosanasta 30 % tulee monivalintatentistä ja 70 % esseestä. Loput tehtävät tulee olla tehtyinä aikataulun mukaan. Osasuoritukset ovat voimassa vain tämän kurssin ajan.

Esseen arviointikriteerit:
Esseet arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointi pohjautuu erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:
A) Rakenne/johdonmukaisuus
B) Analyyttisyys/ymmärrys
C) Argumentointi
D) Lähteiden käyttö
E) Tyyli ja kirjoitusasu

Kurssi koostuu:

  • Aloitusluennosta 10.9. klo 16.15-17.45 ja ryhmätyöhön järjestäytyminen klo 17.45-18.45 (läsnäolo välttämätön)
  • Loppusessiosta 5.11., jossa mm. opetellaan RefWorks–viitteidenhallintaohjelman käyttöä (läsnäolo välttämätön)
  • Verkossa kuunneltavista tieteellisen tiedon luonnetta, tieteellistä kirjoittamista, lähdeviitteiden merkitsemistä ja tutkimusetiikkaa käsittelevistä verkkoluennoista
  • Verkkoluennon kommentoinnista
  • Viittaustekniikan opettelusta annetun materiaalin pohjalta. Viittaustekniikasta pidetään kurssin aikan monivalintatentti.
  • Sekä ryhmätyönä toteutettavasta ja esitettävästä tieteellisen artikkelin esittelystä.

Tieteellisen artikkelin esittely toteutetaan muutaman hengen pienryhmissä. Pienyhmät sopivat tapaamisistaan itse. Ryhmätyön tulokset esitellään omalle ryhmälle yhtenä iltana joko 7.10., 8.10., 9.10. tai 10.10. klo 16.15-17.45.

Opintojakson Moodle-sivu avautuu viimeistään torstaina 5.9.2019. Kirjaudu silloin Moodleen ja viimeistään 10.9. klo 10 mennessä. Opettaja jakaa opiskelijat pienryhmiin ennen ensimmäistä luentoa ja ilmoittaa ryhmät Moodlessa sekä luennolla.

Ensimmäisen luennon jälkeen ryhmät järjestäytyvät ja sopivat työskentelystä. Luentotila Athena-rakennuksessa on varattu tähän käyttöön klo 17.45-18.45 ja tämän jälkeen keskustelua voi jatkaa esimerkiksi Athenan aulatiloissa.

Kurssilla saat myös kuulla verkkotallenteina tutkijoiden näkökulmia heidän omaan kirjoitustyöhönsä ja siihen, miten heistä tuli tutkijoita.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa sosiaalitieteiden opintokokonaisuutta II (15 op, 25 op tai 35 op).

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija: Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon