Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

75 euroa/opintojakso. Lisätietoja

Ilmoittautuminen Lapsuuden- ja nuorisotutkimus -kokonaisuuden jaksoille tapahtuu jaksoittain. Ilmoittautumisajankohdat näet opintojaksojen kurssisivuilta.

Description

Lapsuuden tutkimuksen ja nuorisotutkimuksen alat kohdistuvat lasten ja nuorten aseman, maailmojen, toiminnan ja kokemuksen ymmärtämiseen sekä politiikan ja viranomaiskäytäntöjen ja instituutioiden kriittiseen arviointiin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva lapsuuden tutkimuksen ja nuorisotutkimuksen keskeisistä suuntauksista ja ajankohtaisista kysymyksistä. Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja keskustelua lapsuudesta ja nuoruudesta sekä niihin liittyvistä instituutioista.

Lukuvuonna 2017-18 Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa 15 opintopisteen kokonaisuuden Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksesta. Jos opiskelijoita on riittävästi, niin jatkossa järjestetään 25 opintopisteen kokonaisuus.

Opintokokonaisuuteen kuuluva pakollinen opintojakso:
AYSOSK-5031 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op

Opintokokonaisuuteen kuuluvat valinnaiset opintojaksot (tarjonta vaihtelee vuosittain):
AYSOSK-5032 Lapsuuden tutkimus 5 op
AYSOSK-5033 Nuoruus ja syrjäytyminen 5 op
AYSOSK-5034 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä I 5 op
AYSOSK-5035 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä II 5 op
AYSOSK-ST211 Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo.
Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Opintojaksojen toteutustavat näet ao. jakson opinto-ohjelmasta.