Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Asenteet, motivaatio ja itsesäätely, kevät 2021 5 Cr Online Course 18.1.2021 - 7.3.2021 Distance learning Open university
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 Cr Online Course 4.5.2020 - 21.6.2020 Distance learning Open university
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 Cr Online Course 13.1.2020 - 1.3.2020 Distance learning Open university
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 Cr Online Course 12.8.2019 - 30.9.2019 Distance learning Open university
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 Cr Online Course 11.3.2019 - 5.5.2019 Distance learning Open university
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 Cr Online Course 13.8.2018 - 30.9.2018 Distance learning Open university
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 Cr Online Course 31.10.2017 - 17.12.2017 Open university

Prerequisites

AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus ja AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee keskeisiä asenteita, motivaatiota ja toimintaa selittäviä sosiaalipsykologisia teorioita. Opiskelija on tutustumalla alan empiirisiin tutkimuksiin harjaantunut tieteellisten tekstien kriittisessä lukutaidossa. Hän osaa käyttää sosiaalipsykologisia käsitteitä asenteisiin ja käyttäytymiseen liittyvien ilmiöiden jäsentämisessä.

Contents

Opintojaksolla perehdytään sosiaalipsykologisiin asenteita, motivaatiota ja käyttäytymistä tarkasteleviin tutkimusperinteisiin ja lähestymistapoihin. Opiskelijat oppivat esimerkiksi sosiaaliskognitiivisen teorian, järkeillyn toiminnan lähestymistavan, itsemääräämisteorian, itsesäätelyteorian, tottumusteorian tai muiden vastaavien keskeisten teorioiden ydinkäsitteet ja linjaukset. Lisäksi opiskelija tunnistaa, mitä vaikuttamisen keinoja eri teorioiden perusteella voidaan käytännön interventioissa hyödyntää. Opintojaksolla myös pohditaan, miten näitä teorioita voi hyödyntää organisaatioiden kehittämisessä tai ajankohtaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa.

Study materials

Fishbein M & Ajzen I (2010). Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach. Psychology Press. Lisäksi opintojaksolla annettava oheiskirjallisuus.

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0-5.

Relation to other study units

Opintojakso on osa sosiaalitieteiden aineopintoja 35 op.