Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille (POISLUKIEN sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijat). Opetus on maksutonta ja kiintiö on 20 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta kohdasta Ilmoittaudu (ei WebOodissa). Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus tai aiemmin suoritettu Sosiaalipsykologian johdantokurssi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tiedon, erityisesti arkitiedon, erityispiirteitä ja sen muodostumisen perusprosesseja niin yksilö-, ryhmä-, yhteisö- kuin kulttuurisella tasolla. Opiskelija oppii ja harjaantuu sellaisiin akateemisiin perustaitoihin kuin hyvään kirjalliseen esittämiseen ja hyvään argumentointiin.

Opintojaksolla perehdytään tiedon, erityisesti arkitiedon, erityispiirteisiin ja sen muodostumisprosesseihin. Opintojaksolla tutustutaan alan tutkimustraditioihin huomioiden niin klassikkotutkimukset kuin uusimmat kehityskulut.

Pirttilä-Backman, A-M. & Ahola, S. (2016) Henkilökohtaiset tietokäsitykset ja yhteiset arkiteoriat. Teoksessa Kallio, E. (toim.). Ajattelun kehitys aikuisuudessa. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 135–153 (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 71)
Sakki, I., Menard. R., Pirttilä-Backman, A-M (2017). Sosiaaliset representaatiot: yhteisön ja mielen välinen silta. Teoksessa Gronow, A. et al. (toim.) Ihmismielen sosiaalisuus. Gaudeamus.
Sakki, I., Mäkiniemi, J-P., Hakoköngäs, E. & Pirttilä-Backman, A-M. (2014) Miten tutkia sosiaalisia representaatioita? Julkaisussa: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 51, 4, s. 317–329. Ja lisäksi muu täydentävä kirjallisuus, joka ilmoitetaan Moodlessa.

Asteikolla 0-5.

Verkkokurssi ajoittuu 9.3.-3.5.20 väliselle ajalle. Opiskelu koostuu videoitujen asiantuntijahaastatteluiden katsomisesta (suurin osa haastatteluista on englanniksi), kurssilukemiston lukemisesta, osa artikkeleista on englanninkielisiä, kirjallisista tehtävistä ja verkkokeskusteluista. Kurssi on mahdollista suorittaa kokonaan etäopintoina verkossa. Kurssi vaatii kuitenkin säännöllistä osallistumista sillä kurssin aikana on useampia tehtävien palautuksia sekä verkkokeskusteluja muiden opiskelijoiden kanssa. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan Moodlessa.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 9.3.20.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa sosiaalipsykologian opintosuuntakohtaisia opintoja.