Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 5.9.2017
17:00 - 19:00
Tue 12.9.2017
17:00 - 19:00
Tue 19.9.2017
17:00 - 19:00
Tue 26.9.2017
17:00 - 19:00
Tue 3.10.2017
17:00 - 19:00

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat
Avoin yliopisto järjestää opetusta Johdatus vammaistutkimukseen opintojaksolle. Opetus on maksutonta läsnä oleville Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston opinto-ohjelman kautta ylhäällä olevasta Ilmoittaudu –painikkeesta (ei WebOodissa). Ilmoittautuminen alkaa 17.8.17 klo 10.00.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääkohdat vammaisuuden historiasta, vammaisuuden määrittelytavoista, sekä keskeisistä vammaisuutta selittävistä teoreettisista malleista. Opiskelija kykenee myös analysoimaan vammaisuuden yhteneväisyyksiä ja eroja muihin vähemmistöryhmiin nähden. Lisäksi opiskelija osaa nimetä länsimaisissa yhteiskunnissa olevia, nimenomaisesti vammaisia koskevia osallistumisen esteitä esimerkiksi asumisen, opiskelun, työn ja vapaa-ajan alueilla.

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan vammaisuuden historiasta, vammaisten ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta sekä vammaistutkimuksesta akateemisena oppialana. Opintojaksolla tarkastellaan vammaisuutta yhteiskunnallisena, poliittisena, kulttuurisena ja taloudellisena ilmiönä.

Vehmas, S. (2005). Vammaisuus: Johdatus historian, teoriaan ja etiikkaan (250 s.).
Davis, L. (2013). Introduction: normality, power, and culture. Teoksessa L. Davis (toim.), The Disability Studies Reader (4. Painos), 1-14. (e-aineisto)
Barnes, C. (2012). Understanding the social model of disability: past, present and future. Teoksessa N. Watson, A. Roulstone & C. Thomas (toim.), Routledge Handbook of Disability Studies, 12-29. (e-aineisto)

Asteikolla 0-5.

Luennot 12 h + tentti. Tentissä suoritetaan luennot ja kirjallisuus. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista luennoille osallistumista.
HUOM! Opetuspaikkaa muutettu 13.7.17.

Tenttipäivät:

ke 11.10.17 klo 17-20
ma 13.11.17 klo 17-20
ma 11.12.17 klo 17-20

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Jakso on yhteisopetusta. Avoin yliopisto järjestää opetuksen, johon yliopiston perustutkinto-opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa yhteiskuntapolitiikan opintosuuntakohtaisia opintoja.