Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssin suoritustapaan on tullut muutos. Lähiopetus on peruttu. Kurssi suoritetaan oppimistehtävillä. (päivitetty 18.3.20)

Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 5.5.2020
17:00 - 19:00
Tue 12.5.2020
17:00 - 19:00
Tue 19.5.2020
17:00 - 19:00
Tue 26.5.2020
17:00 - 19:00
Tue 2.6.2020
17:00 - 19:00

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja. Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii kaikille vammaisuuden ilmiöistä, mutta myös ihmisoikeuksien toteutumisesta, tasa- ja eriarvoisuuden sekä syrjäytymisen kysymyksistä ja niiden ratkaisemisesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääkohdat vammaisuuden historiasta, vammaisuuden määrittelytavoista, sekä keskeisistä vammaisuutta selittävistä teoreettisista malleista. Opiskelija kykenee myös analysoimaan vammaisuuden yhteneväisyyksiä ja eroja muihin vähemmistöryhmiin nähden. Lisäksi opiskelija osaa nimetä länsimaisissa yhteiskunnissa olevia, nimenomaisesti vammaisia koskevia osallistumisen esteitä esimerkiksi asumisen, opiskelun, työn ja vapaa-ajan alueilla.

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan vammaisuuden historiasta, vammaisten ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta sekä vammaistutkimuksesta akateemisena oppialana. Opintojaksolla tarkastellaan vammaisuutta yhteiskunnallisena, poliittisena, kulttuurisena ja taloudellisena ilmiönä.

Vehmas, S. (2005). Vammaisuus: Johdatus historian, teoriaan ja etiikkaan (250 s.).
Davis, L. (2013). Introduction: normality, power, and culture. Teoksessa L. Davis (toim.), The Disability Studies Reader (4. Painos), 1-14. (e-aineisto)
Barnes, C. (2012). Understanding the social model of disability: past, present and future. Teoksessa N. Watson, A. Roulstone & C. Thomas (toim.), Routledge Handbook of Disability Studies, 12-29. (e-aineisto)

Asteikolla 0-5.

Kurssi suoritetaan itsenäisillä oppimistehtävillä. Tarkemmat tiedot tehtävistä ilmoitetaan oppimisympäristö Moodlessa. Tehtävät palautetaan Moodleen 31.7.20 mennessä.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 5.5.20.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.