Kuva: Pixabay

MIKÄ ON OHJELMA? MITÄ ON OHJELMOINTI?

Tällä opintojaksolla perehdyt ohjelmoinnin keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin Python-kielen avulla.

Opintojaksolla on:
- MOOC-kurssimateriaali, joka sisältää automaattisesti tarkistettavia tehtäviä.
- Luentokurssin oma tukimateriaali.
- Luentotallenteet ja
- vuorovaikutteiset luentotilaisuudet verkossa. Sinulla on mahdollisuus kysyä ja kommentoida luennon aiheisiin liittyen.
- Ryhmän oma keskustelualue, jossa opettaja vastaa kysymyksiisi.
- Tiedekunnan järjestämää vapaaehtoista työpajaohjausta / tuutorointia Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella
- Verkkotentti.

MOOC-materiaali (sisältäen tehtävät ja tentin) sekä työpajaohjaus ovat tarjolla myös maksuttomalla MOOC-muotoisella kurssitoteutuksella.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii kaikille tietojenkäsittelytieteestä ja ohjelmoinnista kiinnostuneille.

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia. Ennakkotietoja ohjelmoinnista ei edellytetä.

Opintojaksolla perehdyt nykyaikaisen ohjelmoinnin perusideoihin sekä ohjelmoinnissa käytettävien työvälineiden lisäksi algoritmien laatimiseen. Ohjelmointikielenä opintojaksolla on Python.

Voit suorittaa kurssin täysin verkossa niin mooc-kurssilla kuin luentokurssillakin. Luentokurssilla on kuitenkin opetusta kun taas mooc-kurssilla opiskellaan enemmän itsenäisesti.

Opintojakson jälkeen

 1. ymmärrät periaatteen tasolla algoritmien ja tietokoneen toiminnan ja ohjelmoinnin rooli tässä toiminnassa,
 2. osaat kirjoittaa itse imperatiiviseen paradigmaan perustuvia yksinkertaisen ongelman ratkaisevia ohjelmia ja
 3. osaat käyttää ohjelmointikieltä työvälineenä datan käsittelemiseksi esimerkiksi opiskeluun, työhön tai harrastuksiin liittyvissä tilanteissa.

Ohjelmoinnin perusteet jaksolla saat perustietoa mm. seuraavista sisältöalueista:
- Mikä on ohjelma?
- Mitä on ohjelmointi?
- Mikä on ohjelmointikieli?
- Mitä ovat ohjelmointikielen perusasiat?
- Miten ongelmanratkaisu saadaan esitettyä tietokoneella?

Opintojaksolla on käytössä verkkomateriaali. Verkkomateriaalissa on tarvittaessa linkkejä lisämateriaaleihin.

Opintojakson arvostelu perustuu automaattisesti tarkistettaviin harjoitustehtäviin sekä kurssin lopussa järjestettävään verkkotenttiin. Opintojakso arvioidaan arvosana-asteikolla 0-5.

Tällä opintojaksolla opiskelijoilla ei ole käytössään Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksia. Jos haluat tarkastella tai jakaa opintosuorituksesi tietoja opintojakson päätyttyä, kirjaudu Opetushallituksen ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun. Opintosuoritus näkyy enintään kahden vuorokauden viiveellä Oma Opintopolku -palvelussa sen kirjautumisesta Helsingin yliopiston opintorekisteriin. Oma Opintopolku -palveluun kirjautumista varten sinun tulee tunnistautua pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Opintojaksoon liittyvät kysymykset:

Opintojakso toteutus koostuu seuraavista elementeistä ja on täysin suoritettavissa verkon välityksellä:

 • Kaikille avoin MOOC-kurssimateriaali, joka sisältää automaattisesti tarkistettavia tehtäviä.
 • Luentokurssin oma tukimateriaali.
 • Luentotallenteet ja
 • vuorovaikutteiset luentotilaisuudet verkossa. Sinulla on mahdollisuus kysyä ja kommentoida luennon aiheisiin liittyen.
 • Ryhmän oma keskustelualue, jossa opettaja vastaa kysymyksiisi.
 • Tiedekunnan järjestämä vapaaehtoinen työpajaohjausta / tuutorointi Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella (keskiviikkoisin klo 16-18 ja perjantaisin klo 12-14).
 • Verkkotentti.

MOOC-materiaali (sisältäen tehtävät ja tentin) sekä työpajaohjaus ovat tarjolla myös maksuttomalla MOOC-muotoisella kurssitoteutuksella.

Kurssialue (mooc.helsinki.fi)

 • MITÄ - Kurssialue on kotipesä, josta löydät tietoa opintojaksoon liittyvistä asioista samaan paikkaan koottuna ja jossa voit keskustella opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Kurssialueelta löydät myös omaa tukimateriaalia.
 • MISSÄ - Käytössä on kurssialue verkko-oppimisympäristö mooc.helsinki.fi -alustalla.
 • MILLOIN - Kurssialue avautuu 21.1.2021.
 • MITEN PÄÄSEN KURSSIALUEELLE - Linkin ja kurssiavaimen opintojakson mooc.helsinki.fi -kurssialueelle saat sähköpostitse kurssi-ilmoittautumisesi jälkeen.

  Opiskeletko Helsingin yliopistossa tai jossain muussa HAKA-verkoston jäseninstituutiossa?

  • Mikäli kyllä, käytä omaa käyttäjätunnustasi mooc.helsinki.fi -kurssialueelle kirjautumiseen.
  • Mikäli et, luo oma käyttäjätunnus mooc.helsinki.fi -alustalle: Ohjeet käyttäjätunnuksen luomiseen.

Kurssimateriaali (mooc.fi)

 • Kurssimateriaali on kaikille avoin ja löytyy mooc.fi -alustalta. Löydät linkin kurssimateriaaliin kurssialueelta.
 • Opintojakson suorittamiseen vaadittavat tehtävät löytyvät kurssimateriaalista.

Luennot

 • Luentotallenteet ovat katsottavissa kurssialueella.
 • Lisäksi sinulla on mahdollisuus katsoa vuorovaikutteiset luentotilaisuudet yhdessä opettajan ja muiden opintojakson opiskelijoiden kanssa aikataulutetusti. Osallistumispakkoa luentotilaisuuksiin ei ole. Luentoaikataulu lisätään tähän lähempänä opintojakson alkua.

Tuki

 • Voit osallistua tiedekunnan järjestämään vapaaehtoiseen työpajaohjaukseen Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella (opintojakson aikana keskiviikkoisin klo 16-18 ja perjantaisin klo 12-14).
 • Voit kysyä opintojaksoon liittyvistä asioista jakson opettajalta ja muilta opiskelijoilta kurssialueen keskustelualueella.

Tentti

 • Opintojakson lopuksi suoritat verkkotentin kurssialustalla.
 • Tenttien aikataulu päivitetään kurssialueelle.
 • Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset tai sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita (esim. lukivaikeus), ilmoita siitä yhteydenottolomakkeella viimeistään 14 päivää ennen tenttiä.

Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi.

Lisätietoa verkkotenteistä

Opintojakso on osa Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen (25 op) kokonaisuutta.

Opintojakson jälkeen suoritetaan jakso Ohjelmoinnin jatkokurssi (AYTKT10003).