Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Introduction to Data Communication Flexible start 2 Cr Online Course 15.3.2021 - 12.6.2021 Distance learning Open university
Introduction to Data Communication 2 Cr Online Course 15.3.2021 - 12.6.2021 Helsinki Open university
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Introduction to Data Communication 2 Cr Online Course 9.3.2020 - 23.5.2020 Distance learning Open university
Johdatus tietoliikenteeseen, DEFA, kevät 2019 2 Cr Online Course 15.3.2019 - 28.5.2019 Distance learning Open university

Target group

Kaikki tietoliikenteestä kiinnostuneet. Kurssin sisällön lähtökohtina ovat tietoliikenteen käyttäjän tarpeet.

Kurssi suositellaan suoritettavaksi seuraavien kurssien jälkeen:

 • Tietokoneen toiminnan perusteet ja jatkokurssi (AYTKT200051 ja AYTKT200052), sekä
 • Tietorakenteet ja algoritmit I & II (AYTKT200011 ja AYTKT200012).

Kurssin voi tehdä myös samanaikaisesti näiden kurssien kanssa.

Prerequisites

Ei pakollisia ennakkotietovaatimuksia. Seuraavien asioiden hallinnasta on hyötyä kurssin suorittamisessa:

 • Tietokoneen toiminnan perusteet ja jatkokurssilla (AYTKT200051 ja AYTKT200052) käsitellyistä teemoista tarvitaan keskeytykset ja oheislaitteiden käyttötapojen ymmärtäminen, bittitason esityksen tunteminen
 • Tietorakenteet ja algoritmit I ja II (AYTKT200011 ja AYTKT200012) kursseilta tarvitaan Dijkstran algoritmin ja Bellman-Ford -algoritmin tuntemus tai ainakin yleinen algoritmien lukutaito
 • Laskennan mallit -kurssin käsittelemien äärellisten automaattien tunteminen tukee myös kurssin suorittamista.

Nämä kurssit eivät ole pakollisia ennakkotietoja, mutta silloin oletetut ennakkotiedot joutuu opiskelemaan itsekseen kurssin kuluessa.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuasi

 • osaat selittää ”miten Internet toimii” .
 • osaat kuvailla internetin keskeisten palvelujen toimintaa yleisellä tasolla.
 • osaat selittää yleisellä tasolla miten lähettävän ohjelman viesti saadaan IP-pakettiin ja miten IP-paketti välitetään Internetissä viestin vastaanottajalle.
 • osaat selittää reitittimen, keskittimen ja kytkimen toiminnallisuuksia. Osaa kuvata pakettien, kehysten ja muiden viestien sisältöjä.
 • tunnet kotiverkon toimintaan liityvät keskeiset käsitteet ja osaa niiden avulla arvioida verkon toiminnallisuutta käyttäjän näkökulmasta.

Contents

 • Internet verkon rakenne ja protokollapino sekä keskeinen toiminnallisuus käyttäjän näkökulmasta
 • www-palvelun rakenne ja toiminnallisuus
 • Tiedostojen/sisällön siirtoon käytettävien palvelujen ja sovellusten toiminnallisuus
 • Verkon suojauksen keskeiset toimenpiteet
 • kotiverkon rajapinta internetiin, kuten liittymistekniikat, siirtonopeudet yms.

Study materials

Kurssi on verkkokurssi, jossa on linkkejä lisämateriaaleihin.

Suorittamista tukee oppikirja Kurose & Ross: Computer Networking.

Assessment practices and criteria

Kurssin arviointi perustuu kurssikokeeseen ja verkkokurssin tehtäviin. Arviointi asteikolla 0-5.

Relation to other study units

Opintojakso on osa tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelman aineopintoja.

Opintojakso on ensimmäinen osa TKT20004 Tietoliikenteen perusteet 5 op opintojaksoa.

Completion methods

Kurssi toteutetaan verkkokurssina eli sen voi suorittaa etänä.