Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Introduction to Data Communication 2 Cr Online Course 9.3.2020 - 23.5.2020 Distance learning Open university
Johdatus tietoliikenteeseen, DEFA, kevät 2019 2 Cr Online Course 15.3.2019 - 28.5.2019 Distance learning Open university

Target group

Kaikki tietoliikenteestä kiinnostuneet. Kurssin sisällön lähtökohtina ovat tietoliikenteen käyttäjän tarpeet.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää ”miten Internet toimii” .
  • osaa kuvailla internetin keskeisten palvelujen toimintaa yleisellä tasolla.
  • osaa selittää yleisellä tasolla miten lähettävän ohjelman viesti saadaan IP-pakettiin ja miten IP-paketti välitetään Internetissä viestin vastaanottajalle.
  • osaa selittää reitittimen, keskittimen ja kytkimen toiminnallisuuksia. Osaa kuvata pakettien, kehysten ja muiden viestien sisältöjä.
  • tuntee kotiverkon toimintaan liityvät keskeiset käsitteet ja osaa niiden avulla arvioida verkon toiminnallisuutta käyttäjän näkökulmasta.

Contents

  • Internet verkon rakenne ja protokollapino sekä keskeinen toiminnallisuus käyttäjän näkökulmasta
  • www-palvelun rakenne ja toiminnallisuus
  • Tiedostojen/sisällön siirtoon käytettävien palvelujen ja sovellusten toiminnallisuus
  • Verkon suojauksen keskeiset toimenpiteet
  • kotiverkon rajapinta internetiin, kuten liittymistekniikat, siirtonopeudet yms.

Study materials

Kurssi on verkkokurssi, jossa on linkkejä lisämateriaaleihin.

Suorittamista tukee oppikirja Kurose & Ross: Computer Networking.

Assessment practices and criteria

Kurssin arviointi perustuu kurssikokeeseen ja verkkokurssin tehtäviin.

Arviointi asteikolla 0-5.

Relation to other study units

Additional information

Opintojakso on ensimmäinen osa TKT20004 Tietoliikenteen perusteet 5 op opintojaksoa.

Opintojakson EQF-taso on 6.

Completion methods

Kurssi toteutetaan verkkokurssina eli sen voi suorittaa etänä.