Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Audiovisuaalinen kerronta, kesä 5 Cr Online Course 10.5.2021 - 31.5.2021 Helsinki Open university
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Audiovisuaalinen kerronta, kevät 2020 5 Cr Course 16.1.2020 - 27.2.2020 Helsinki Open university
Audiovisuaalinen kerronta, kesä 2019 5 Cr Course 5.8.2019 - 26.8.2019 Helsinki Open university
Audiovisuaalinen kerronta, kesä 2018 5 Cr Course 14.5.2018 - 4.6.2018 Helsinki Open university

Target group

Opintojakso sopii Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuasi kykenet arvioimaan audiovisuaalista kerronnan keinoja ja ilmaisullisia mahdollisuuksia eri kerronnallisten moodien puitteissa. Ennen kaikkea osaat eritellä kuinka nuo keinot osallistuvat ajan, tilan, kausaliteetin, metaforiikan ja henkilöiden sekä heidän subjektiviteettinsa hahmottumiseen elokuvassa. Pystyt myös tunnistamaan audiovisuaalisen kerronnan tasot ja esittämään niiden ja niiden välisen vuorovaikutuksen merkityksen yksittäisen elokuvan kerronnalle.

Contents

Elokuvan seuraamisen kognitiivinen perusta; elokuvakerronnan moodit; elokuvan rakenne; ajan, tilan, kausaliteetin sekä metaforiikan hahmottuminen; henkilön ja kertojan käsitteet, audiovisuaalisen kerronnan tasot

Study materials

  • Bacon: Audiovisuaalisen kerronnan teoria
  • Smith, Murray: Engaging Characters

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0-5, kriteereinä kyky esittää millaisia ilmaisullisia mahdollisuuksia elokuvalla keinovarojensa pohjalta on ja miten niitä on hyödynnetty erilaisissa elokuvissa.

Relation to other study units

Opintojakso on osa Elokuva- ja televisiotutkimuksen opintoja.