Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

HUOM! Poikkeustilanteen vaatimista järjestelyistä johtuen kurssin toteutustapa varmistuu elokuussa. Tiedot päivitetään opinto-ohjelmaan ennen ilmoittautumisen alkamista. (6.7.2020)

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 27.10.2020
16:30 - 18:00
Thu 29.10.2020
16:30 - 18:00
Tue 3.11.2020
16:30 - 18:00
Thu 5.11.2020
16:30 - 18:00
Tue 10.11.2020
16:30 - 18:00
Thu 12.11.2020
16:30 - 18:00
Tue 17.11.2020
16:30 - 18:00
Thu 19.11.2020
16:30 - 18:00
Tue 24.11.2020
16:30 - 18:00
Thu 26.11.2020
16:30 - 18:00
Tue 1.12.2020
16:30 - 18:00
Thu 3.12.2020
16:30 - 18:00

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Tämän kurssin järjestää Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma. Tälle kurssille on varattu 25 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Opintojakso tarjoaa katsauksen taiteista ja kauneudesta käytyyn filosofiseen keskusteluun antiikin Kreikan kaudelta 1800-luvun loppupuolelle. Opintojakson suorittamalla opit hallitsemaan niitä historian myötä kehittyneitä käsitteitä ja teorioita, joiden varaan rakentuu nykyaikainen taiteiden ja kauneuden tutkimus. Keskeisimpinä käsitteinä ja tutkimuskysymyksinä esitellään seuraavat: kauneus, taide, mimesis, ilmaisu, esteettinen arvo, esteettinen arvostelma ja esteettinen kokemus.

Opintojakson puitteissa tutustutaan länsimaisen estetiikan historiallisiin vaikuttajiin, joista keskeisimpinä voidaan mainita seuraavat: Platon, Aristoteles, Plotinos, Tuomas Akvinolainen, Marsilio Ficino, brittiläiset empiristit, A. G. Baumgarten, I. Kant, G. W. F. Hegel ja L. Tolstoi.

Oheiskirjallisuus: kurssin loppukuulustelussa tentitään luentojen lisäksi I. Reiners, A. Seppä ja J. Vuorinen, toim., Estetiikan klassikot Platonista Tolstoihin (2009) vaihtoehtoisesti joko sivut 10–223 tai 224–405.

Oheiskirjallisuuden (mutta ei luentoja) voi suorittaa myös kirjallisena esseenä joko Platonista, Aristoteleesta, Kantista tai Hegelistä:

1) Taiteet Platonin yhteiskuntaohjelmassa.
Lähde:
Platon, Valtio-dialogin kirjat 1–4 (327a–445e) ja 10. kirjan alkupuoli 595a–614a.

2) Aristoteles taiteiden teoreetikkona.
Lähteet:
a) Runousoppi
b) Heinonen, Timo ym. 2012, Aristoteleen Runousoppi. Opas aloittelijoille ja edistyneille, s. 268–347.

3) Immanuel Kant kauneuden analytiikasta.
Lähteet:
a) Immanuel Kant, Arvostelukyvyn kritiikki §§ 1–22; suomennoksen sivut 117–163.
b) Risto Pitkänen, ”Johdatus Arvostelukyvyn kritiikkiin”; s. 13–58.

4) G. W. F. Hegelin käsitys taiteenfilosofiasta ja taiteista.
Lähde:
G. W. F. Hegel, Taiteenfilosofia. Johdanto estetiikan luentoihin.

Esseen pituus n. 7 s., riviväli 1,5. Tarkemmat tiedot esseesuorituksesta ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Asteikolla 0-5

Verkkoluennot 20 t (2 x 2 t viikossa) sekä lopputentti 2 t (verkkotentti).

Luentokurssiin sisältyvät sekä luennot että oheiskirjallisuus, jotka suoritetaan lopputentissä.
Oheiskirjallisuuden voi suorittaa myös esseenä (kirjallisena työnä), jolloin lopputentissä suoritetaan vain luento-osuus. Katso lisätietoa kirjallisesta työstä kohdasta Kirjallisuus.

Verkkoluennnot pidetään Zoomissa ja niihin osallistutaan reaaliaikaisesti aikataulussa mainittuina ajankohtina. Verkkoluentoja ei tallenneta.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 26.10.2020.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tenttipäivät:
to 3.12.2020 klo 16-18
Uusintatentit ilmoitetaan myöhemminn

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman estetiikan opintosuunnan yhteistyönä. Koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman Estetiikan perusopintokokonaisuutta 30 op.