Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Introduction to theatre studies 5 Cr Online Course 7.9.2020 - 19.10.2020 Distance learning Open university
Teatteritieteen perusteet, syksy 2019 5 Cr Lecture Course 28.10.2019 - 9.12.2019 Helsinki Open university
Teatteritieteen perusteet, kesä 2018 5 Cr Course 2.8.2018 - 13.9.2018 Helsinki Open university

Target group

Opintojakso on taiteiden tutkimuksen opiskelijoiden lisäksi tarkoitettu kaikille teatteritieteestä kiinnostuneille.

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen tunnistat teatterintutkimuksen keskeiset käsitteet ja käytät niitä asianmukaisesti. Osaat kuvata teatteria ja esittäviä taiteita tutkimuskohteena. Osaat paikantaa teatteritieteen yleisimmät tutkimussuuntaukset ja keskustella teatterista tutkimuksen näkökulmasta.

Contents

Teatterin tutkimuksen peruskäsitteet, yleisimmät tutkimuskohteet sekä yleiskuva teatterintutkimuksen perinteestä ja nykysuuntauksista.

Study materials

  • C. Balme: Johdatus teatteriin
  • P. Koski (toim.) Teatteriesityksen tutkiminen, 2. painos
  • Postlewait Thomas: Historiankirjoitus ja teatteritapahtuma: kaksitoista perusongelmaa teoksessa Näkökulmia menneeseen, toim. Pirkko Koski, Outi Lahtinen & Eeva Mustonen, s. 9-39, 4 näytelmää. William Shakespeare: Hamlet, Henrik Ibsen: Nukkekoti, Caryl Churchill: Cloud Nine, Saara Turunen: Puputyttö

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0 - 5
Arviointiin vaikuttaa kyky soveltaa kurssilla käsiteltyjä käsitteitä ja malleja annetuissa tehtävissä sekä kyky esittää omia näkemyksiään kirjallisesti.