Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat kirjallisuudentutkimuksen ja tekstianalyysin perusteet. Osaat keskustella kirjallisuushistorian aikakausista ja kirjallisuudenlajien kehityksestä. Lisäksi tunnet eri aikakausien keskeisiä kirjailijoita ja osaat kuvata heidän teostensa yhteyksiä ajan estetiikkaan ja kulttuuriin.

Yleisen kirjallisuustieteen perusopintokokonaisuus on mahdollista suorittaa v. 2020-2021 ja kesän 2021 aikana.


Opetus lukuvuonna 2020-2021:

Katso ilmoittautumisajat opinto-ohjelmista.

AYTTK-YL410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op - verkkokurssi (alkaa 1.9.2020)
AYTTK-YL110 Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen 5 op - verkkokurssi (alkaa 16.9.2020)
AYTTK-YL120 Perusopintojen tekstianalyysi 5 op (opintojakso järjestetään kesällä 2021)
AYTTK-YL130 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op (opintojakso järjestetään kesällä 2021)
AYTTK-YL140 Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin 5 op (alkaa 7.10.2020)
AYTTK-YL150 Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan 5 op (alkaa 20.2.2021)

Opinnot järjestetään yhteisopetuksena Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kanssa.

Opintokokonaisuus arvostellaan asteikolla 0-5.