Kuva: Pixabay

Miksi ja miten uskontoa tutkitaan yliopistossa? Mitä teologisella tiedekunnalla on tarjottavanaan? Olisitko sinä tuleva teologi?

Kurssi antaa yleiskatsauksen siihen laajaan kenttään, jonka teologian ja uskonnontutkimuksen alat muodostuvat, sekä antaa valmiuksia tieteelliseen ajatteluun ja opiskeluun. Kurssi sisältyy 5 op:n laajuisena teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoihin.

Katso video, jossa opiskelijat kertovat, mitä ovat oppineet ensimmäisenä vuotenaan Teologisessa tiedekunnassa! https://youtu.be/Ptv8VOiyZfQ

Kurssin suoritukseen kuuluu verkkokeskusteluja, monivalintatenttejä ja loppuessee.

Jos olet jo aiemmin suorittanut tästä opintojaksosta 2 op:n laajuisen kurssin, voit ilmoittautua tämän opinto-ohjelman kautta täydentämään suoritustasi 5 op:n laajuiseksi. Täydentävälle osuudelle on oma ilmoittautumislinkki Ilmoittautuminen ja opintomaksu -kohdassa.

Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

5 op:n osuus 75 euroa
3 op:n osuus 45 euroa
Lisätietoja.

5 op:n laajuiselle kurssille on varattu 30 opiskelijan maksuton kiintiö HY:n läsnä oleville teologian tutkinto-opiskelijoille. Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston verkkosivuilla kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) kohdassa "Ilmoittautuminen ja opintomaksu" (ei WebOodissa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

5 op:n kurssille ilmoittautuminen, ilmoittautumisaika 27.11.2020 klo 12.00 - 11.1.2021 klo 23.59. Ilmoittautumisaika on päättynyt.

Jos olet jo aiemmin suorittanut tämän opintojakson 2 op:n laajuisen kurssin, voit ilmoittautua 3 op:n loppuosalle tästä:
3 op:n osuuteen ilmoittautuminen, ilmoittautumisaika 27.11.2020 klo 12.00 - 11.1.2021 klo 23.59. Ilmoittautumisaika on päättynyt.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii teologian opinnoista kiinnostuneille, opintoihin hakeutumassa oleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opiskelija

 • tunnistaa teologian ja uskonnontutkimuksen tehtäviä yhteiskunnassa
 • tunnistaa teologian ja uskonnontutkimuksen erilaisia tapoja tuottaa tieteellistä tietoa, määritellä uskonnollisia ilmiöitä ja ymmärtää lähestymistapojen mahdollisuuksia ja rajoituksia
 • osaa erottaa tieteelliset lähestymistavat uskontoon muista lähestymistavoista
 • tunnistaa arkiajattelun ja tutkimuksen tuottaman tiedon perusteita ja eroja
 • osaa suhtautua kriittisesti tietoon ja sen lähteisiin sekä perustella näkemyksensä
 • saa valmiuksia korkeakouluopintojen edellyttämiin taitoihin kuten kieli- ja tekstitaitoihin, kriittiseen ajatteluun, tutkivaan oppimiseen ja asiantuntijuuden kehittämiseen.

Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja:

 • Missä “uskonto” on yhteiskunnassa ja miksi sitä tutkitaan?
 • Miten tieto syntyy teologiassa ja uskonnontutkimuksessa?
 • Mitä on tieteellinen ajattelu ja päättely?
 • Uskonnon tutkijana omista lähtökohdista ja yhteistyössä

Luento- ja verkko-opetus

Yksityiskohtaiset opetustunteja, suoritustapaa, kirjallisuutta ja arviointia koskevat ohjeet määritellään vuosittain jaksoon tarjottavan/ien kurssin/ien yhteydessä.

Ilmoitetaan kurssin Moodlessa.

Alkuosa 2 op arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty,
loppuosa 3 op asteikolla 0-5.

Verkkokurssi, jossa suoritetaan seuraavia tehtäviä:

 • 3–5 lyhyttä verkkotenttiä
 • osallistuminen keskusteluihin
 • 800–1000 sanan loppuessee

Loppuesseen palautus viimeistään ma 22.3.2021.

Kurssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on 5 op:n laajuisena osa Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja 30 op.