Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja

Eksegetiikan perusteet -verkkokurssi on maksuton ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille (kiintiö 30 paikkaa). Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kurssi on täynnä, eikä mukaan ilmoittautuminen ole enää mahdollista.

Tälle kurssille on varattu maksuton kiintiö HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (30 paikkaa). Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston verkkosivuilla kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssi sopii kaikille Raamatuntutkimuksesta kiinnostuneille. Kurssille osallistuminen ei vaadi aiempia teologian opintoja.

Opintojakso on osa Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja 25 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Raamatun kirjojen sisältöä ja syntyhistoriaa sekä raamatuntutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Hän kykenee sijoittamaan Raamatun tekstit osaksi kristinuskon ja juutalaisuuden varhaisvaiheita sekä tutustuu näiden varhaiseen monimuotoisuuteen. Opiskelija ymmärtää, miten Raamatun tieteellinen tutkimus eroaa muista tavoista lähestyä Raamattua. Hän saa harjoitella tieteellistä ajattelua ja keskustelua ja edistää opiskelussa ja työelämässä tarvittavia ryhmätyötaitojaan.

Kurssilla käsitellään Raamatun sisällön, synnyn ja tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Lisäksi tarkastellaan Vanhan ja Uuden testamentin muotoutumista, Raamatun kirjoitusten sisältöä, Israelin kansan ja varhaisen kristinuskon historiaa sekä raamatuntutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Vanhan testamentin osalta huomiota kiinnitetään myös Vanhan testamentin teologisille käsityksille ja niiden taustalle muinaisisraelilaisessa uskonnossa. Uuden testamentin teemoja ovat esimerkiksi historian Jeesus, synoptinen ongelma, naiset varhaisessa kristinuskossa, Paavali ja kysymys juutalaisesta laista, apokalyptiikka ja eskatologia sekä gnostilaisuus ja Uuden testamentin apokryfiset tekstit.

R. Hakola – J. Pakkala, Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret (224 s.), K. Kuula – M. Nissinen – W. Riekkinen, Johdatus Raamattuun (281 s.) sekä erikseen sovittava valikoima Raamatun tekstejä.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen)

Verkkokurssi koostuu erilaisista tehtävistä, joita tehdään kurssin edetessä. Kurssin lopuksi on verkkotentti.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 4.11.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Kurssiin kuuluu kolme vaihtoehtoista verkkotenttikertaa:

ke 15.1. klo 17.00-20.00
ke 4.3.2020 klo 17.00-20.00
ke 15.4.2020 klo 17.00-20.00.

Tenttiminen tapahtuu etätenttinä Moodlessa. Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Huom!

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Opintojakso on osa Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja (25 op)