Kuva: Pixabay

Miten Raamatun kirjat syntyivät ja mitä ne sisältävät? Mitkä ovat raamantuntutkimuksen keskeisiä kysymyksiä? Miten Raamattua tutkitaan tieteellisesti?

Enrol

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kurssi on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelman opetukseen. Kurssille on varattu 15 opiskelijan kiintiö Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Luentokurssi sopii kaikille Raamatun sisällöstä, synnystä ja tutkimuksesta kiinnostuneille. Kurssille osallistuminen ei vaadi aiempia opintoja aihepiiristä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvailla Raamatun kirjojen sisältöä ja syntyhistoriaa sekä raamatuntutkimuksen keskeisiä kysymyksiä
  • kykenee sijoittamaan Raamatun tekstit osaksi kristinuskon ja juutalaisuuden varhaisvaiheita ja tunnistaa näiden monimuotoisuuden
  • osaa selittää, miten Raamatun tieteellinen tutkimus eroaa muista tavoista lähestyä Raamattua
  • osaa tarkastella Raamattuun liittyviä kysymyksiä kriittisesti ja järjestelmällisesti
  • pystyy osallistumaan aktiivisesti Raamattua käsittelevään keskusteluun

Kurssi AYTUK-101 Eksegetiikan perusteet on mahdollista suorittaa sl 2020 kokonaan etäopintoina. Mikäli koronatilanne ei pahene eikä yliopiston ohjeistus muutu, luennot pidetään normaalisti mutta ne striimataan zoomin kautta. Luentosaleissa pystytään takaamaan turvavälit, mutta opiskelijoita pyydetään harkitsemaan, onko heidän parempi osallistua opetukseen etänä. Sairaana luennoille ei pidä tulla. Mikäli yliopisto niin määrää, kurssi toteutetaan yksinomaan etäluentoina.

Huomaathan, että kurssiin sisältyy kolme ryhmätyötä. Ne toteutetaan kolmena tiistaina luennon sijaan (22.9., 6.10. ja 13.10.) Ryhmätyöt järjestetään etäyhteyksien avulla.

Huomaa lisäksi se, että luennot striimataan reaaliaikaisesti, niitä ei tallenneta. Luennoille ei ole olemassa korvaavaa suoritustapaa. Mikäli et pysty etänäkään osallistumana luennoille alla merkittyinä aikoina, suosittelemme kurssin suorittamista Avoimen yliopiston järjestämällä verkkokurssilla, joka alkaa 2. periodissa (lokakuun lopussa.

Opintojaksossa käsitellään Raamatun tekstien sisältöä ja syntyä muinaisen Lähi-idän ja myöhäisantiikin kulttuurisessa kontekstissa sekä tutustutaan Vanhan ja Uuden testamentin kirjoituskokonaisuuksien muotoutumiseen sekä raamatuntutkimuksen keskeisiin kysymyksiin.

Kurssin suorittamiseen kuuluu: a) ryhmätyöt; b) kurssikirjaan perustuva monivalintatentti ja c) kokoava oppimistehtävä, jonka voi tehdä yksin, pareittain tai ryhmässä.

K. Kuula – M. Nissinen – W. Riekkinen, Johdatus Raamattuun (281 s.) sekä erikseen sovittava valikoima Raamatun tekstejä ja niihin liittyviä tutkimusartikkeleita.

Ryhmätyöt ja oppimistehtävä arvioidaan asteikolla 0-5. Monivalintatentti arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Kurssin arvosana muodostuu ryhmätöiden ja oppimistehtävän arvosanasta. Tarkemmat arviointikriteerit annetaan kurssilla.

Kurssin suorittamiseen kuuluu: a) ryhmätyöt; b) kurssikirjaan perustuva monivalintatentti ja c) kokoava oppimistehtävä, jonka voi tehdä yksin, pareittain tai ryhmässä.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelman opetukseen. Jaksolla on 15 opiskelijan kiintiö Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Tarkat opetuspaikat ja ajat löydät koulutusohjelman kurssisivulta.

Opintojakso on osa teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja 30 op.