Kuva: Pixabay

Miten kuvaillaan kirkkohistoriallisia aikakausia ja muita kristinuskon historian keskeisiä teemoja? Miten kirkkohistorian oppiaine eroaa muista historiallisista ja teologisista aloista? Mitä menetelmiä ja näkökulmia kirkkohistoriassa on käytetty ja miten niitä tarkastellaan kriittisesti?

Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja

Tälle kurssille on varattu 30 opiskelijan maksuton kiintiö HY:n läsnä oleville tutkinto-opiskelijoille. Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston verkkosivuilla kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii kaikille teologiasta sekä uskontojen ja historian tutkimuksesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvailla kirkkohistorian oppiaineen erityspiirteitä suhteessa muihin historiallisiin ja teologisiin aloihin
  • pystyy nimeämään kirkkohistoriallisia aikakausia ja periodisointiin liittyviä kysymyksiä
  • osaa erotella erilaisia lähdetyyppejä toisistaan ja tunnistaa niiden tulkitsemiseen liittyviä kysymyksiä
  • tunnistaa kirkkohistoriassa käytettyjä menetelmiä ja näkökulmia sekä osaa tarkastella kriittisesti erilaisten menetelmien vaikutusta historian esittämistapoihin
  • osaa hankkia kirkkohistorian alaan liittyvää tietoa ja käyttää alan tutkimusta

Kristinuskon historian keskeisiä teemoja tietyistä aikakausista ja maantieteellisistä alueista käsin tarkasteltuna

Yksityiskohtaiset opetustunteja, suoritustapaa, kirjallisuutta ja arviointia koskevat ohjeet määritellään vuosittain jaksoon tarjottavan/ien kurssin/ien yhteydessä.

Suositeltavaa kirjallisuutta:

* Cambridge History of Christianity 1–9. 2005–2009. Myös e-kirjana.

* Kaarlo Arffman, Kristinuskon historia

* Simo Heininen & Markku Heikkilä, Uusi Suomen kirkkohistoria

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Tarkemmat arviointikriteerit ja -menetelmät ilmoitetaan kurssilla.

Kurssin kokonaisarvosana arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojakson nimi 1.8.2020 alkaen: Kirkkohistorian perusteet 5 op

Verkkokurssilla tehdään kirjallisia tehtäviä, käydään verkkokeskusteluja sekä kirjoitetaan loppuessee.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu opintojakson alkaessa 26.2.2021.

Esseen palautus Moodleen viimeistään ke 12.5.2021.

HUOM! Kurssi on mahdollista suorittaa myös nopeutetusti, jos tarvitset kurssista suorituksen kevään 2021 väylä- tai maisterihakuun. Ota kurssin alettua yhteyttä opettajaan ja sovi tehtävien palautusaikataulusta, opettajan yhteystiedot näet Moodlessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja 30 op.