Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Uusintatenttiin voivat ilmoittautua AYTUK-2501 Maailman uskontoperinteet 5 op, syksy 2019 -luentokurssille osallistuneet opiskelijat.

Enrol

Timetable

DateTimeLocation
Fri 29.11.2019
12:30 - 16:30

Registration and fee

Uusintatenttiin voivat ilmoittautua AYTUK-2501 Maailman uskontoperinteet 5 op, syksy 2019 -luentokurssille osallistuneet opiskelijat.

Description

Uusintatentti on tarkoitettu AYTUK-2501 Maailman uskontoperinteet 5 op, syksy 2019 -luentokurssille osallistuneille opiskelijoille.

Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa. Hän kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Kurssi tarjoaa läpileikkauksen maailman uskontoihin ja niitä koskevaan tutkimukseen. Kurssilla tutustutaan maailmanuskontojen asemaan ja merkitykseen. Kurssilla käydään läpi kaikki suurimmat maailmanuskonnot erilaisten tehtävien avulla.

Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa. Hän kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Will Deming (ed.), Understanding the religions of the world: an introduction (2015) ja lisäksi kurssilla annettavaa muuta mahdollista lisäaineistoa.

Kurssi arvioidaan asteikolla 0 – 5.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Luentokurssin uusintatentti.

TÄRKEÄÄ! Kirjoita lisätietoja -kenttään
-mitä tentit: luettu kirjallisuus (kirjallisuuden voit kopioida opintojakson sivulta, jolle on linkki tämän sivun oikeassa ylälaidassa)
-kuka on tentaattori
-opintojaksoon liittyvät mahdolliset aiemmat opintosuoritukset sekä niiden suoritusajankohta
-kuinka monta opintopistettä tai -viikkoa suoritat tässä tentissä
-jos haluat tenttikysymykset ruotsiksi tai englanniksi