https://pixabay.com/fi/dublin-trinity-college-kirjasto-2344423/

Raamattu länsimaisessa kulttuurissa on poikkitieteellinen opintojakso, jossa opiskelija saa eväitä havaita Raamatun vaikutusta niin kulttuurihistoriassa kuin omassa kulttuurissaan. Kurssilla käsitellään muun muassa Raamatun merkitystä ja vaikutushistoriaa kulttuurin ja yhteiskunnan eri alueilla kuten taiteessa, kirjallisuudessa, populaarikulttuurissa sekä uskonnollisten yhteisöjen elämässä.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssi sopii kaikille Raamatun vaikutushistoriasta kiinnostuneille. Se antaa uusia näkökulmia länsimäiseen kulttuuriin.

Edeltäviä opintoja ei vaadita, mutta suositellaan, että peruskurssit (etenkin eksegetiikka) on suoritettu ennen kurssia.

Kyseessä on poikkitieteellinen opintojakso, jossa opiskelija saa eväitä havaita Raamatun vaikutusta niin kulttuurihistoriassa kuin omassa kulttuurissaan. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy joihinkin Raamatun kirjoihin, tuntee niiden sisällön ja niihin liittyvät keskeiset tutkimukselliset kysymykset niin hyvin, että opintojakson suoritettuaan hän osaa havainnoida Raamatun merkitystä ja vaikutushistoriaa kulttuurin ja yhteiskunnan eri alueilla (esim. taide, kirjallisuus, populaarikulttuuri, uskonnollisten yhteisöjen elämä) ja tuntee keskeisiä tulkintakysymyksiä, jotka nousevat Raamatun ajan kulttuurien ja oman aikamme eroista. Hän hahmottaa arvoja, joita tulkintaperinteet edustavat ja kuinka kulttuuriset tulkinnat uskonnosta haastavat perinteistä uskonnollista tulkintaa.

Opiskelija tuntee keskeisiä tulkinta- ja vaikutushistoriallisia malleja. Hän osaa analysoida seuraavien raamatuntulkinnan osa-alueiden suhdetta toisiinsa: 1) lähdeteksti omassa kontekstissaan, 2) tulkitsija ja hänen elämänkontekstinsa sekä 3) tulkintatilanne. Opiskelija osaa suhteuttaa Raamatun tulkintoja sekä Raamatun ”alkuperäisiin” merkityksiin että tulkintojen syntykontekstiin. Hän osaa soveltaa käsiteltyjen esimerkkien pohjalta oppimaansa uusissa tilanteissa.

Jotta uskonnon vaikutusta kulttuurin voi havaita, on tunnettava sitä uskonnollista kenttää, josta länsimainen kulttuuri on ammentanut. Tätä laajaa kenttää lähestytään käyttäen esimerkkinä Raamatun tekstejä. Opintojaksossa perehdytään niin Raamatun sisältöön kuin sen reseptio- ja vaikutushistoriaan kulttuurissa. Opintojakso sisältää perehtymistä aineistoksi valittuihin Raamatun kirjoihin kokonaisuutena. Eksegetiikka tarjoaa tietoa tekstien synnystä ja ensimmäisistä tulkinnoista. Erityyppisten ja kulttuurin eri osa-alueita edustavien esimerkkien avulla saadaan näkökulmia siihen, miten näitä tekstejä on ymmärretty ja käytetty eri aikoina erilaisissa historiallisissa tilanteissa kulttuurin eri osa-alueilla.

Asteikolla 0-5

Verkkokurssi, jolla tehdään erilaisia kirjallisia tehtäviä.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa 5.8.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.