Image by Free-Photos on Pixabay

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 1.8.2019
14:15 - 16:45
Fri 2.8.2019
14:15 - 16:45
Mon 5.8.2019
14:15 - 16:45
Tue 6.8.2019
14:15 - 16:45
Wed 7.8.2019
14:15 - 16:45
Thu 8.8.2019
14:15 - 16:45
Mon 12.8.2019
14:15 - 16:45
Tue 13.8.2019
14:15 - 16:45
Wed 14.8.2019
14:15 - 16:45
Thu 15.8.2019
14:15 - 16:45
Mon 19.8.2019
14:15 - 16:45
Tue 20.8.2019
14:15 - 16:45
Wed 21.8.2019
14:15 - 16:45
Thu 22.8.2019
14:15 - 16:45
Mon 26.8.2019
14:15 - 16:45
Tue 27.8.2019
14:15 - 16:45
Wed 28.8.2019
14:15 - 16:45
Thu 29.8.2019
14:15 - 16:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kreikka I

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kreikankielisen Uuden testamentin tekstejä apuneuvojen avulla. Hän tuntee ja tunnistaa kielen keskeisimmät muoto-opilliset elementit ja lauseopilliset rakenteet. Hän ymmärtää, mitä keskeisiä ongelmia Uuden testamentin kreikan kääntämiseen liittyy ja hallitsee kreikan keskeisten kieliopillisten rakenteiden tavanomaiset käännösvastineet ja osaa kääntää kreikankielisen Uuden testamentin tekstejä apuneuvojen avulla. Hän hahmottaa käännösten tulkinnallisuutta ja alkutekstiin liittyviä eroja sekä osaa arvioida kreikan kielen kulttuurista merkitystä antiikista aina nykypäivään asti.

Kurssi edellyttää kreikka I:n taidot. Kurssilla syvennetään Uuden testamentin kreikan kieliopillista tuntemista. Kurssilla luetaan pidempiä tekstijaksoja Uudesta testamentista ja keskitytään kääntämiseen liittyviin kysymyksiin.

Oppikirjana käytetään teosta J. Kiilunen-R. Hakola, Alfasta alkuun. Johdatus Uuden testamentin kreikkaan (3., uudistettu painos) sekä hyödynnetään verkossa olevaa UT:n kreikan monimuoto-oppimisympäristöä Kamua, joka sisältää mm. vuorovaikutteisia harjoituksia (linkki Kamu-oppimisympäristöön löytyy kurssin Moodle-sivulta).

Oppikirjan lisäksi opiskelija tarvitsee UT:n kreikankielisen tekstin, joista suositeltavin on E. Nestle-K. Aland, Novum Testamentum Graece (28. painos). Tarkempi informaatio annetaan luennolla.

Hyödyllisiä apuneuvoja ovat L. Aejmelaeuksen Uuden testamentin kreikan kielioppi (1. tai 2. painos) ja sanakirjat: M. Liljeqvistin Uuden testamentin sanakirja kreikka-suomi (1. tai 2. painos), M. Liljeqvistin UT:m kreikka - suomi sanasto ja R. Gyllenbergin Uuden testamentin kreikkalais-suomalainen sanakirja (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/16155 ).

Liljeqvistin sanakirjaa, sanastoa tai Gyllenbergin sanakirjaa saa käyttää kurssin loppukertauksessa.

Asteikolla 0-5

Luennot 54 h, välikoe ja tentti

Kurssiin sisältyy läsnäolovelvoite (2 poissaolokertaa sallitaan). Läsnäolo kontrolloidaan joka kerran. Jos poissaolojen määrä ylittää sallitun, opiskelija osallistuu joko erikseen järjestettävään suulliseen tenttiin, jossa kysytään ko. periodin aikana opiskeltuja asioita tai hän tekee opettajan kanssa sovitun oppimistehtävän.

Välitentissä on kielioppitehtäviä ja pieniä käännöstehtäviä, jotka edellyttävät kieliopin ja oppikirjan perussanaston hallintaa.

Lopputentissä saa käyttää Gyllenbergin tai Liljeqvistin sanakirjaa tai sanastoa edellyttäen, että niihin ei ole tehty muita merkintöjä kuin alleviivauksia. Sanakirjat ja sanastot tarkastetaan kertauksen alussa. Muiden apuneuvojen käyttö on kielletty.

Tenttipäivät:

keskiviikko 11.9.2019 klo 17-21
keskiviikko 9.10.2019 klo 17-21
lauantai 16.11.2019 klo 9-13

Muista ilmoittautua tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun