Image by plugrafico on Pixabay

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 1.8.2019
10:15 - 12:45
Fri 2.8.2019
10:15 - 12:45
Mon 5.8.2019
10:15 - 12:45
Tue 6.8.2019
10:15 - 12:45
Wed 7.8.2019
10:15 - 12:45
Thu 8.8.2019
10:15 - 12:45
Mon 12.8.2019
10:15 - 12:45
Tue 13.8.2019
10:15 - 12:45
Wed 14.8.2019
10:15 - 12:45
Thu 15.8.2019
10:15 - 12:45
Mon 19.8.2019
10:15 - 12:45
Tue 20.8.2019
10:15 - 12:45
Wed 21.8.2019
10:15 - 12:45
Thu 22.8.2019
10:15 - 12:45
Mon 26.8.2019
10:15 - 12:45
Tue 27.8.2019
10:15 - 12:45
Wed 28.8.2019
10:15 - 12:45
Thu 29.8.2019
10:15 - 12:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Latina I

Mikäli alkeiskurssia ei ole suoritettu samana lukuvuonna, opiskelijan täytyy osoittaa hallitsevansa alkeiskurssin tiedot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida helppoja latinankielisiä tekstejä apuneuvojen avulla. Hän tuntee ja tunnistaa kielen keskeisimmät muoto-opilliset elementit ja lauseopilliset rakenteet. Opiskelija hallitsee latinan perussanaston sekä keskeisen teologisen erityissanaston ja osaa hyödyntää latinan sanakirjaa ja muita apuvälineitä. Hän ymmärtää, mitä ongelmia latinan kääntämiseen voi liittyä. Opiskelija osaa arvioida latinan kielen kulttuurista merkitystä antiikista aina nykypäivään asti sekä merkitystä teologisen ajattelun muotoutumisessa.

Kurssi sisältää latinan keskeisen muoto- ja lauseopin harjoituksineen sekä eriaikaisia ja -tyylisiä lukutekstejä.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Lopputentissä saa käyttää sanakirjaa, kielioppikirjaa ja luentomuistiinpanoja. Lopputentissä testataan opiskelijan kykyä hahmottaa kielen rakenteita, ymmärtää lukemansa ja käyttää apuvälineitä. Opiskelija soveltaa oppimaansa laatimalla käännöksen ennalta ilmoittamattomasta tekstistä ja analysoimalla sen sanamuotoja ja sisältöä.

Opintojakson arvosana on ensisijaisesti lopputentin arvosana. Opiskelijoiden kanssa voidaan yhteisesti sopia, millainen painoarvo muoto- ja lauseopin kokeille annetaan arvosanan muodostumisessa. Opiskelijan aktiivisuus luennoilla voi rajatapauksessa korottaa arvosanaa.

HUOM! Opetustiloihin tullut muutoksia. Opetustilat on päivitetty 27.8.2019.

Luennot 54 h sekä tentti

Latinan opiskelun luonteen vuoksi kurssiin sisältyy läsnäolovelvoite (80%). Läsnäolo tarkistetaan joka kerta.

Kotitehtävien tekemiseen on varattava lähtökohtaisesti saman verran aikaa kuin kontaktiopetukseen.

Huom! Jos opiskelija erityisen painavista syistä ei voi osallistua säännöllisesti tai lainkaan kontaktiopetukseen, hänen on tehtävä asiasta opettajalle perusteltu erivapausanomus. Anomuslomake on saatavissa opettajalta. Anomuksessa on esitettävä paitsi erivapauden perustelu myös suunnitelma suoritusaikataulusta. Anomuksen perusteella sovitaan opiskelijan opiskeluohjelma ja harjoitukset. Myös erivapautta hakevan on ilmoittauduttava johonkin opetusryhmään, ja erivapautta koskeva anomus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kurssin alkamista.

Kurssiin kuuluu lopputentti sekä sanakoe ja/tai suppeampi muoto- ja lauseopin tehtävä, jotka on suoritettava hyväksyttävästi. Osasuoritukset ovat voimassa ainoastaan loppukertauksen viimeiseen suoritusmahdollisuuteen asti.

Tenttipäivät:
lauantai 7.9.2019 klo 9-13
lauantai 5.10.2019 klo 9-13
Keskiviikko 6.11.2019 klo 17-21

Sanakirjan lisäksi latina II:n tentissä saa olla mukana muutkin kirjalliset materiaalit, eli kielioppikirja ja -liite sekä omat muistiinpanot. Tietokone/mobiililaitteet eivät sen sijaan ole sallittuja.

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.
Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.