Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus, syventävä suoritus, syksy 2020 5 Cr Online Course 14.12.2020 - 28.2.2021 Distance learning Open university
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus, syventävä suoritus 5 Cr Online Course 12.12.2018 - 31.3.2019 Distance learning Open university

Prerequisites

TUK-2611 Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus 5 op

Learning outcomes

* Opiskelija osaa opettajan tukea hyväksikäyttäen muotoilla kurssin aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen

* Opiskelija osaa valita kirjoitukselleen näkökulman, lähestymistavan tai teorian, joka tukee tutkimuskysymyksen analyyttistä käsittelyä

* Osaa soveltaa tieteenalan näkökulmaa, lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssä

* Opiskelija kykenee aikatauluttamaan työnsä ja kirjoittamaan ohjeiden mukaisen tutkivan esseen

Completion

Essee

Assessment practices and criteria

Esseet arvioidaan asteikolla 1–5. Arvioinnissa painotetaan taitoa muotoilla tarkoituksenmukainen tutkimuskysymys ja valita sen analyyttistä käsittelyä tukeva näkökulma, lähestymistapa tai teoria. Kykyä soveltaa valittua näkökulmaa, lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssä ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä.