Kuva: Pixabay

Kurssilla valitaan aineiston pohjalta tarkoituksenmukainen tutkimuskysymys, valitaan sen käsittelyä varten lähestymistapa ja kirjoitetaan tutkiva essee.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Tälle kurssille on varattu 30 paikan maksuton kiintiö HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston verkkosivuilla kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Syventävä osuus on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet sen edeltävänä opintona vaadittavan TUK-2611 Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus 5 op -kurssin.

TUK-2611 Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus 5 op

* Opiskelija osaa opettajan tukea hyväksikäyttäen muotoilla kurssin aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen

* Opiskelija osaa valita kirjoitukselleen näkökulman, lähestymistavan tai teorian, joka tukee tutkimuskysymyksen analyyttistä käsittelyä

* Osaa soveltaa tieteenalan näkökulmaa, lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssä

* Opiskelija kykenee aikatauluttamaan työnsä ja kirjoittamaan ohjeiden mukaisen tutkivan esseen

Essee

Asteikolla 0-5

Verkkokurssi, jonka aikana kirjoitetaan aiheesta syventävä essee. Essee palautetaan Moodleen su 28.2.2021 mennessä. Tarkemmat ohjeet esseen kirjoittamisesta löytyvät kurssin oppimisympäristöstä.

Kursssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa 14.12.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakson voi sisällyttää syventävänä kurssina Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopintoihin 30 op.
Edeltävänä opintona vaaditaan TUK-2611 Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus 5 op -kurssin hyväksytty suoritus.