Kuva: Pixabay

Kurssilla syvennetään osaamista muotoilemalla tarkoituksenmukainen tutkimuskysymys, valitsemalla näkökulma ja kirjoittamalla essee vapaavalintaisesta aiheesta.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on maksuton Helsingin yliopiston teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelman läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (20 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelman opiskelijoille sekä aiheesta kiinnostuneille. Syventävän osuuden edeltävinä opintoina vaaditaan TUK-2615 Uskonto, teologia ja ympäristökysymys 5 op -kurssin suoritus.

TUK-2615 Uskonto, teologia ja ympäristökysymys 5 op

Olet suorittanut kurssin Uskonto, teologian ja ympäristökysymys. Jäikö joku kurssin teemoista erityisesti mietityttämään sinua? Olisitko halunnut tutustua johonkin teemaan tai teokseen tarkemmin? Syventävässä osiossa (5 op, AYTUK-L2615) voit jatkaa teeman parissa syvemmälle tai valita näkökulman, joka kurssilla jäi kokonaan käsittelemättä.

Syventävän osuus suoritettuaan opiskelija

  • osaa opettajan tukea hyväksikäyttäen muotoilla kurssin (TUK-2615) aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen
  • osaa valita kirjoitukselleen näkökulman tai lähestymistavan, joka tukee tutkimuskysymykseen vastaamista
  • osaa soveltaa tieteenalan lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssä
  • kykenee työskentelemään sovitussa aikataulussa
  • osaa kirjoittaa ohjeiden mukaisen tutkivan esseen

Syventävä osuus perustuu opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn. Tehtävänä on kirjoittaa vapaavalintaisesta, kurssiin liittyvästä aiheesta essee. Esseessä tulee olla selkeä aihe, jota lähestytään tutkimusnäkökulmasta.

Tutkiva essee, jonka aiheen opiskelija valitsee ja hyväksyttää opettajalla

Esseet arvioidaan asteikolla 0–5. Arvioinnissa painotetaan taitoa muotoilla tarkoituksenmukainen tutkimuskysymys ja valita sen analyyttistä käsittelyä tukeva näkökulma, lähestymistapa tai teoria. Kykyä soveltaa valittua näkökulmaa, lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssä ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä.

Essee, jonka viimeinen palautuspäivä on ke 31.3.2021.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 01.02.2021.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on sisällytettävissä valinnaisena syventävänä kurssina Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopintoihin 30 op.