Kuva: Pixabay

Mitä on kontekstuaalinen teologia ja miten se on kehittynyt? Mitkä ovat globaalin etelän teologisen ajattelun keskeisiä piirteitä?

Opintojaksolla käsitellään muun muassa kontekstuaalisen teologian suhdetta vapautuksen teologiaan, feministiteologiaa sekä etelässä että pohjoisessa, miten teologia vastaa globaaleihin kysymyksiin, kulttuurienvälistä teologiaa, kristinuskon painopistettä globaalissa etelässä, lähetysyhteistyötä, ekumeniaa ja uskontodialogia sekä kontekstuaalista raamatuntulkintaa.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Tälle kurssille on varattu 30 opiskelijan maksuton kiintiö Helsingin yliopiston teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille. Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston verkkosivuilla kurssin opinto-ohjelman/kurssisivun Ilmoittaudu –painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille, teologian alan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

Opiskelija tietää mitä kontekstuaalisella teologialla tarkoitetaan ja miten se on kehittynyt. Opiskelija tuntee globaalin etelän teologista ajattelua, hallitsee kontekstuaalisen teologian peruskäsitteet ja osaa soveltaa kontekstuaalisen teologian näkökulmia itsenäisesti. Opiskelija osaa keskustella kontekstuaalisen teologian eri teemoista ja arvioida niitä kriittisesti.

Kurssi antaa perustiedot siitä, mitä kontekstuaalisella teologialla tarkoitetaan, millaisia kysymyksiä siinä käsitellään ja miten se on kehittynyt. Näkökulma on globaali. Painopiste on systemaattisessa teologiassa, mutta kontekstuaalista teologiaa esitellään myös kirkkohistorian ja monitieteisyyden näkökulmasta.

Kontekstuaalinen teologia on hyvin laaja kattokäsite. Kurssilla käsitellään sitä, mitä ylipäätään voidaan pitää kontekstuaalisena teologiana ja mitä termillä tarkoitetaan /ei tarkoiteta. Universaalisuus – kontekstuaalisuus -suhde sekä kontekstuaalisen teologian mallit. Kurssilla esitellään keskeisimmät piirteet aasialaisesta, latinalaisamerikkalaisesta ja afrikkalaisesta kontekstuaalisesta teologiasta. Syventävinä teemoina kurssilla ovat, opiskelijoiden kiinnostuksen huomioiden, kontekstuaalisen teologian suhde vapautuksen teologiaan; feministiteologia sekä etelässä että pohjoisessa; miten teologia vastaa globaaleihin kysymyksiin (rauha ja konfliktit, köyhyys ja kehitys, ihmisoikeudet, ympäristö, sukupuoli ja seksuaalisuus, globaalietiikka); kulttuurienvälinen teologia; kristinuskon painopiste globaalissa etelässä, lähetysyhteistyö, ekumenia ja uskontodialogi sekä kontekstuaalinen raamatuntulkinta.

Opitun osoittaminen esseetehtävien ja vuorovaikutteisen, keskusteluun perustuvan työskentelyn kautta.
Yksityiskohtaiset opetustunteja, suoritustapaa, kirjallisuutta ja arviointia koskevat ohjeet määritellään vuosittain jaksoon tarjottavan/ien kurssin/ien yhteydessä.

Stephen B. Bevans: Models of Contextual Theology: Revised and Expanded Edition

Elina Hankela: “Negotiating Healing Mission: Social Justice and Basic Health at Two Methodist Inner-City Missions in South Africa,” in Faith-Based Health Justice: Transforming Agendas of Faith Communities, ed. by Ville Päivänsalo, Ayesha Ahmad, George Zacharia, and Mari Stenlund, n. 15 sivua (Fortress Press, forthcoming).

Paul Matheny: Contextual Theology: The Drama of Our Times, sivut 1-17, 59-116.

Petra Kuivala: Never a Church of Silence: The Catholic Church in Revolutionary Cuba, 1959–1986 (2019), 235–288.

Ville Päivänsalo: Justice with Health: Faith in Support of Progress across Contexts (2020), sivut 239–301.

Asteikko 0-5. Tehtävien kohdalla arviointi perustuu kurssin aikana suoritettaviin osatehtäviin, jotka tulee suorittaa kurssin aikataulun mukaisesti.

Verkkokurssi, joka sisältää kirjallisia oppimistehtäviä ja vuorovaikutteisia osioita.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 15.3.2021.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa teologian ja uskonnontutkimuksen maisteritason teemaopintoja.