Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (15 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii kaikille antropologiasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää antropologian keskeiset klassiset teoreettiset suuntaukset, tutkimusalueet ja niiden kritiikit. Opiskelija pystyy sijoittamaan käsitteelliset lähestymistavat niiden historialliseen kontekstiin, kuvailemaan niiden eroja ja ymmärtää, miten antropologiset tutkimusalueet, - teemat ja lähestymistavat ovat muotoutuneet ajan myötä ja suhteessa toisiinsa. Opiskelija on tietoinen poliittisista ja eettisistä kysymyksistä, jotka ovat ilmenneet osana antropologisia tutkimusperinteitä.

1900-luvun antropologian tutkimushistoria; yhteiskunta ja kulttuuri antropologian yleisenä tutkimuskohteena. Opetuksen tavoitteena on tarjota yleinen viitekehys, jonka avulla opiskelija voi mieltää syventävien opintojaksojen käsittelemät tutkimusalat ja teoriat osaksi antropologiaa.

Oheismateriaali löytyy kurssin Moodlesta.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Verkkokurssi, joka muodostuu:

1) verkkoluennoista, jotka alustavat kurssille luettavia artikkeleita

2) Kursille luettavista artikkeleista

3) Artikkelien pohjalta moodlessa käytävästä keskustelusta

4) Kurssille kirjoitettavasta loppuesseestä

Kurssikeskustelut muodostavat lopullisesta arvosanasta 30% ja essee loput 70%. Poikkeuksellisen aktiivinen ja aiheen mukainen osallistuminen voi vaikuttaa korottavasti lopulliseen arvosanaan.

Loppuesseen myöhästyminen saattaa vaikuttaa sen arvosanaan.

Opintojaksolla on käytössä Moodle, joka aukeaa 20.10.2020

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opettaja: Harri Siikala

Opintojakso on sisältyy Yhteiskunnallisen muutoksen 35 opintopisteen kokonaisuuteen (Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opintosuunta)