Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Introduction to Development Studies 5 Cr Online Course 3.12.2020 - 14.2.2021 Distance learning Open university
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Introduction to Development Studies 5 Cr Online Course 3.12.2019 - 16.2.2020 Distance learning Open university
Introduction to Development Studies 5 Cr Online Course 16.4.2019 - 21.5.2019 Distance learning Open university
Introduction to Development Studies 5 Cr Online Course 26.9.2017 - 31.10.2017 Helsinki Open university

Target group

Opintojakso sopii kaikille kehittyvien maiden ongelmista ja kehitysteorioista sekä kehitysmaatutkimuksesta kiinnostuneille.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin kehityksen tutkimuksen teoriaan ja käytäntöön sekä laajentanut ymmärrystään kehityksen historiallisista malleista. Opiskelijat ovat entistä harjaantuneempia ymmärtämään ja tunnistamaan nykyisen kehitystutkimuksen tärkeimpiä ongelmia ja suuntauksia.

Study materials

Literature for the exam
- Koponen, Juhani, et. al. 2016. Kehityksen Tutkimus. Johdatus Perusteisiin. Gaudeamus.
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith 2015. Economic Development (12th Edition). Pearson.

Literature for course instruction
- Koponen, Juhani, et. al. 2016. Kehityksen Tutkimus. Johdatus Perusteisiin. Gaudeamus.
- Dicken, Peter 2011. Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy. Sage.
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith 2015. Economic Development (12th Edition). Pearson.

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Relation to other study units

Opintojakso sisältyy Yhteiskunnallisen muutoksen 35 op:n kokonaisuuteen (kehitysmaatutkimuksen opintosuunta) ja Kehitysmaatutkimuksen 15 opintopisteen kokonaisuuteen.