Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Topical themes of historical policy research 5 Cr Course 11.1.2021 - 25.1.2021 Helsinki Open university

Learning outcomes

Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan erilaisiin poliittis-historiallisiin teemoihin liittyviä tärkeitä ajankohtaisia tutkimuskeskusteluja. Hän pystyy myös arvioimaan niitä kriittisesti ja suhteuttamaan niihin omia tiedonintressejään.

Contents

Opintojaksossa perehdytään historiallisen politiikantutkimuksen ajankohtaisiin tutkimuskeskusteluihin ja niissä esillä oleviin tutkimuskysymyksiin ja -tuloksiin. Opetuksessa näitä voidaan käsitellä laaja-alaisesti ja keskittymällä syvällisesti johonkin tärkeään ajankohtaiseen tutkimusteemaan.

Assessment practices and criteria

Asteikko 0-5.