Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Biologian asiantuntija 1 2 Cr Lecture Course 25.8.2020 - 7.5.2021
Biologian asiantuntija 1 2 Cr Course 27.8.2019 - 7.5.2020
Sakkunnig i biologi 2 Cr Course 27.8.2019 - 7.5.2020
Biologian asiantuntija 1 2 Cr Course 29.8.2017 - 20.4.2018
Sakkunnig i biologi 2 Cr Course 29.8.2017 - 3.5.2018

Target group

Vain biologian kandiohjelman opiskelijat.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija

  • tuntee Helsingin yliopiston toimintatavat
  • ymmärtää yliopisto-opiskelun tavoitteet
  • tuntee Viikin kampuksen toiminnat ja palvelut
  • tuntee oman tutkintonsa rakenteen ja siihen liittyvän sanaston
  • oppii yliopisto-opinnoissa vaadittavat opiskelutaidot
  • oppii tieteellisen kirjoittamisen alkeet
  • tuntee oman tutkintonsa tieteenalat ja on perehtynyt hieman näiden alojen tutkimukseen
  • tuntee Helsingin yliopiston biologisten asemien toimintaa
  • oppii suunnittelemaan omat opintonsa

Timing

Ensimmäisen lukuvuoden tiedekunnan järjestämä orientoiva viikko sekä periodit I-IV.

Contents

Kurssin aiheisiin tutustutaan asiantuntijaluentojen, pienimuotoisten ryhmätehtävien, keskustelujen sekä kenttäasemavierailun avulla. Jokainen perehtyy tieteellisen kirjoittamisen alkeisiin kirjoittamalla lyhyen kirjoitelman, jossa viitteiden asianmukainen käyttö on keskeistä. Kirjoitelmasta annetaan palautetta. Kurssin lopussa perehdytään kandiohjelman viiden tieteenalan opetukseen ja tutkimukseen. Jokainen tekee kurssin päätteeksi seuraavan lukuvuoden henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS).

Completion

Hyväksytty suoritus vaatii läsnäoloa luennoilla (80 %) sekä luennoilla annettujen tehtävien suorittamista.

Study materials

Annetaan kurssilla.

Assessment practices and criteria

Hyväksytty/hylätty

Relation to other study units

Korvaa opintojakson 570010 HOPS 1. vuoden opiskelijoille 1 op.