Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
21.8.2017 at 08:00 - 11.10.2017 at 12:00
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.8.2017
10:15 - 11:45
Tue 29.8.2017
13:15 - 14:45
Thu 31.8.2017
10:15 - 10:45
Fri 8.9.2017
13:15 - 14:45
Wed 1.11.2017
13:15 - 14:45
Wed 29.11.2017
15:15 - 16:45
Fri 1.12.2017
13:15 - 14:45
Mon 11.12.2017
13:15 - 14:45
Wed 10.1.2018
13:15 - 14:45
Thu 11.1.2018
12:15 - 15:45
Fri 12.1.2018
08:15 - 09:45
Fri 19.1.2018
08:15 - 09:45
Fri 23.2.2018
13:15 - 14:45
Fri 2.3.2018
13:15 - 14:45
Tue 20.3.2018
08:15 - 09:45
Wed 21.3.2018
08:15 - 09:45
Fri 23.3.2018
13:15 - 15:45
Fri 20.4.2018
13:15 - 15:45

Description

Vain biologian kandiohjelman opiskelijat.

Kurssin käytyään opiskelija

  • tuntee Helsingin yliopiston toimintatavat
  • ymmärtää yliopisto-opiskelun tavoitteet
  • tuntee Viikin kampuksen toiminnat ja palvelut
  • tuntee oman tutkintonsa rakenteen ja siihen liittyvän sanaston
  • oppii yliopisto-opinnoissa vaadittavat opiskelutaidot
  • oppii tieteellisen kirjoittamisen alkeet
  • tuntee oman tutkintonsa tieteenalat ja on perehtynyt hieman näiden alojen tutkimukseen
  • tuntee Helsingin yliopiston biologisten asemien toimintaa
  • oppii suunnittelemaan omat opintonsa

Ensimmäisen lukuvuoden tiedekunnan järjestämä orientoiva viikko sekä periodit I-IV.

Kurssin aiheisiin tutustutaan asiantuntijaluentojen, pienimuotoisten ryhmätehtävien, keskustelujen sekä kenttäasemavierailun avulla. Jokainen perehtyy tieteellisen kirjoittamisen alkeisiin kirjoittamalla lyhyen kirjoitelman, jossa viitteiden asianmukainen käyttö on keskeistä. Kirjoitelmasta annetaan palautetta. Kurssin lopussa perehdytään kandiohjelman viiden tieteenalan opetukseen ja tutkimukseen. Jokainen tekee kurssin päätteeksi seuraavan lukuvuoden henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS).

Hyväksytty suoritus vaatii läsnäoloa luennoilla (80 %) sekä luennoilla annettujen tehtävien suorittamista.

Annetaan kurssilla.

Hyväksytty/hylätty

Yliopistonlehtori Riitta Savolainen

Korvaa opintojakson 570010 HOPS 1. vuoden opiskelijoille 1 op.