Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 20.9.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 6.9.2019
13:00 - 16:00
Fri 20.9.2019
13:15 - 15:45
Thu 17.10.2019
08:15 - 09:45
Wed 30.10.2019
13:15 - 15:45
Wed 27.11.2019
15:15 - 17:45
Mon 9.12.2019
13:15 - 14:45
Wed 8.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 22.1.2020
08:15 - 09:45
Wed 12.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 28.2.2020
08:15 - 09:45
Tue 17.3.2020
08:15 - 09:45
Wed 18.3.2020
08:15 - 09:45
Thu 23.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 7.5.2020
13:15 - 15:45

Description

Vain biologian kandiohjelman opiskelijat.

Kurssin käytyään opiskelija

  • tuntee Helsingin yliopiston toimintatavat
  • ymmärtää yliopisto-opiskelun tavoitteet
  • tuntee Viikin kampuksen toiminnat ja palvelut
  • tuntee oman tutkintonsa rakenteen ja siihen liittyvän sanaston
  • oppii yliopisto-opinnoissa vaadittavat opiskelutaidot
  • oppii tieteellisen kirjoittamisen alkeet
  • tuntee oman tutkintonsa tieteenalat ja on perehtynyt hieman näiden alojen tutkimukseen
  • tuntee Helsingin yliopiston biologisten asemien toimintaa
  • oppii suunnittelemaan omat opintonsa

Ensimmäisen lukuvuoden tiedekunnan järjestämä orientoiva viikko sekä periodit I-IV.

Kurssin aiheisiin tutustutaan asiantuntijaluentojen, pienimuotoisten ryhmätehtävien, keskustelujen sekä kenttäasemavierailun avulla. Jokainen perehtyy tieteellisen kirjoittamisen alkeisiin kirjoittamalla lyhyen kirjoitelman, jossa viitteiden asianmukainen käyttö on keskeistä. Kirjoitelmasta annetaan palautetta. Kurssin lopussa perehdytään kandiohjelman viiden tieteenalan opetukseen ja tutkimukseen. Jokainen tekee kurssin päätteeksi seuraavan lukuvuoden henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS).

Hyväksytty suoritus vaatii läsnäoloa luennoilla (80 %) sekä luennoilla annettujen tehtävien suorittamista.

Annetaan kurssilla.

Hyväksytty/hylätty

Yliopistonlehtori Riitta Savolainen

Korvaa opintojakson 570010 HOPS 1. vuoden opiskelijoille 1 op.