Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 08:00 - 20.9.2019 at 00:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 6.9.2019
13:00 - 16:00
Fri 20.9.2019
13:15 - 15:45
Thu 17.10.2019
08:15 - 09:45
Wed 30.10.2019
13:15 - 15:45
Wed 27.11.2019
15:15 - 17:45
Mon 9.12.2019
13:15 - 14:45
Wed 8.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 22.1.2020
08:15 - 09:45
Wed 12.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 28.2.2020
08:15 - 09:45
Thu 23.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 7.5.2020
13:15 - 15:45

Description

Studerande inom kandidatprogrammet i biologi.

Efter avklarad kurs, har studeranden uppnått följande målsättningar:

  • känner till verksamheten vid Helsingfors universitet
  • har en insikt i målsättningen med universitetsstudierna
  • känner till Viks campus verksamhet och serviceformer
  • känner till strukturen av den egna examen och har en inblick i terminologin kring den
  • lär sig den studieteknik som behövs för universitetsstudier
  • har en inblick i skrivandet av en vetenskaplig text
  • känner till vetenskapsgrenarna inom det egna utbildningsprogrammet och har en viss inblick i biologiska forskningsämnen
  • känner till de biologiska stationernas verksamhet vid HU
  • lär sig planera sina egna studier

Första studieåret, perioderna I-IV

Kursen hålls under första läsåret. Studeranden bekantar sig med examensstrukturen, och får en inblick i den studieteknik som behövs för universitetsstudier. Studerande får en inblick i praktikperioder, samt karriärmöjligheter. Kursen består av föreläsningar, diskussioner, uppgifter och grupparbeten. Studerande bygger upp sin personliga studieplan.

Godkänd prestation kräver närvaro under föreläsningarna och de övriga träffarna, samt godkänt utförande av kursuppgifterna.

Material som delas ut under kursen.

Godkänd /underkänd

Universitetslektor Helena Åström

Ersätter studieperioden 570010 ISP (1 sp) för första årets studerande.