Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.3.2020 at 08:00 - 31.7.2020 at 23:59

Description

Kandivaiheen opiskelijat

Työelämäjakson jälkeen opiskelija

  • osaa soveltaa opinnoissa oppimiaan asioita käytännössä
  • tunnistaa oman osaamisensa ja sen syvyyden
  • on verkostoitunut vähintään yhteen alan työpaikkaan

Työelämäjaksoon kuuluvan harjoittelun tai työelämäprojektin voi suorittaa koska tahansa kalenterivuoden aikana.

Työelämäjaksolla tarkoitetaan harjoittelua tai työelämäprojektia. Harjoittelua varten opiskelija kirjoittaa harjoittelusuunnitelman ennen työn aloittamista ja raportin työn päättymisen jälkeen. Opiskelija työskentelee täysipäiväisesti yhdessä tai useammassa biologian tai ympäristöalan tehtävässä ja saa siitä opintopisteitä (1 kk = 5 op, 2 kk = 10 op). Työelämänprojekti on opiskelijan tekemä itsenäinen biologian tai ympäristöalan hanke tai suunnitelma jollekin yritykselle, julkiselle organisaatiolle tai kansalaisjärjestölle. Opiskelija suunnittelee hankkeen yhteistyössä organisaation kanssa, mutta siihen ei kuulu varsinaista kokopäiväistä työntekoa ko. organisaatiossa.

Työharjoitteluksi käyvät sekä yliopiston harjoittelutuella kustannetut työsuhteet että opiskelijan itse järjestämät palkalliset tai palkattomat harjoittelujaksot. Palkatonta työskentelyä ei kuitenkaan suositella kuin erityistapauksissa. Opiskelijan tulee varmistaa harjoittelusta vastaavalta opettajalta, että työtehtävä voidaan katsoa alaan kuuluvaksi ja luonteeltaan harjoitteluksi soveltuvaksi. Työharjoitteluksi kelpaa myös työskentely tutkimusryhmissä.

Harjoittelusuunnitelman ja -raportin laatiminen kirjoitusohjeen mukaisesti ja työskentely biologian- tai ympäristöalan työtehtävissä 1-2 kk täyspäiväisesti

Työelämäjakso arvioidaan asteikolla hylätty/hyväksytty. Harjoittelu arvioidaan suunnitelman, raportin ja työtodistuksen perusteella. Arviointi kohdistuu opiskelijan pohdiskeluun (reflektio) omasta osaamisestaan.

Yliopistonlehtori Riitta Savolainen; harjoittelun sopivuudesta opintoihin sovitaan tieteenalojen opintoneuvojien kanssa