Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 27.10.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 16.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 14.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 29.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 5.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 17.4.2020
13:15 - 15:45

Description

Vain biologian kandiohjelman opiskelijat.

Biologian asiantuntija 1

  • tuntee toisen vuoden opinnot, erityisesti ohjelman viiden tieteenalan 30 opintopisteen opintokokonaisuudet
  • tuntee kolmantena vuonna kirjoitettavan kandidaatintutkielman ja tutkielmaan liittyvän kandidaattiseminaarin tavoitteet ja sisällön
  • tuntee opintoihin kuuluvan työelämänjakson ja vaihto-opiskelun mahdollisuudet
  • tuntee maisteriopintojen vaihtoehdot · tuntee Helsingin yliopiston eri yhteistyötahoja ja niiden tutkimusta
  • tuntee biologian keskeisiä uramahdollisuuksia ja osaa arvioida oman osaamisensa suhteessa eri uramahdollisuuksiin
  • osaa tehdä oman portfolion, jossa kuvaa omaa osaamistaan
  • suunnittelee kolmannen vuoden opinnot (HOPS)

Toisen lukuvuoden periodit I-IV

Kurssin aiheisiin tutustutaan asiantuntijaluentojen, ryhmätehtävien ja keskustelujen avulla. Jokainen tekee portfolion, alumnihaastattelun sekä seuraavan lukuvuoden henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

Osallistuminen luentoihin ja tapaamisiin ja niillä annettuihin ryhmätehtäviin (80 %), portfolion sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen.

Annetaan kurssilla.

Hyväksytty/hylätty

Korvaa opintojaksot 570011 HOPS 2.-3. vuoden opiskelijoille 1 op ja 570013 Ammattikuvakurssi 3 op (yhdessä).