Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Eliökunnan evoluutio 5 Cr Lecture Course 1.9.2020 - 13.10.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Evolution of life 5 Cr Online Examination 24.4.2020 - 24.4.2020
Evolution of life 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Evolution of life 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Eliökunnan evoluutio 5 Cr Lecture Course 3.9.2019 - 15.10.2019
Eliökunnan evoluutio 5 Cr Lecture Course 3.9.2019 - 2.8.2020
Livets utveckling, på svenska 5 Cr Lecture Course 2.9.2019 - 10.10.2019
Evolution of life 5 Cr General Examination 16.8.2019 - 16.8.2019
Evolution of life 5 Cr Summer Examination 14.6.2019 - 14.6.2019
Evolution of life 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Evolution of life 5 Cr General Examination 3.5.2019 - 3.5.2019
Evolution of life 5 Cr General Examination 26.4.2019 - 26.4.2019
Evolution of life 5 Cr General Examination 5.4.2019 - 5.4.2019
Evolution of life 5 Cr General Examination 15.3.2019 - 15.3.2019
Evolution of life 5 Cr General Examination 1.3.2019 - 1.3.2019
Evolution of life 5 Cr General Examination 15.2.2019 - 15.2.2019
Evolution of life 5 Cr General Examination 25.1.2019 - 25.1.2019
Evolution of life 5 Cr General Examination 21.12.2018 - 21.12.2018
Evolution of life 5 Cr General Examination 7.12.2018 - 7.12.2018
Evolution of life 5 Cr General Examination 23.11.2018 - 23.11.2018
Evolution of life 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Evolution of life 5 Cr General Examination 26.10.2018 - 26.10.2018
Livets utveckling, på svenska 5 Cr Lecture Course 6.9.2018 - 19.10.2018
Eliökunnan evoluutio, suomeksi 5 Cr Lecture Course 4.9.2018 - 18.10.2018
Livets utveckling, på svenska 5 Cr Lecture Course 6.9.2017 - 20.10.2017
Eliökunnan evoluutio 5 Cr Lecture Course 5.9.2017 - 19.10.2017

Learning outcomes

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskäsitys maapallon eliökunnasta ja sen evoluutiosta sekä evolutiikan ja systematiikan perusteista. Tavoitteena on pikemmin opiskelijan ymmärryksen kuin tiedon määrän kasvattaminen. Luentosarja kytkeytyy erityisesti Eliöiden monimuotoisuus- ja Eliökunnan rakenne -kursseihin, mutta myös ekologian opetukseen. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • pystyy lukemaan ja arvioimaan kriittisesti esimerkiksi somessa olevia evoluutiota ja evoluutioteoriaa koskevia tekstejä ja käsityksiä
  • osaa selittää evoluution ilmiönä (taustaehdot, prosessit, eri tasot ja seuraukset) sekä antaa esimerkkejä evoluution havaitsemisesta ja tutkimisesta luonnossa
  • osaa kuvailla maapallon eliökunnan evoluution keskeisiä tapahtumia ja ymmärtää, miten ne näkyvät maapallon nykyeliöstössä
  • osaa tulkita fylogeneettisiä sukupuita, nimetä keskeisiä eliökunnan systemaattisen luokittelun yksiköitä sekä selittää luokittelun perusteita ja systematiikan merkitystä biologiassa

Timing

Periodi I, suositellaan suoritettavaksi 1. lukuvuonna.

Contents

Kurssin keskeistä sisältöä ovat eliökunnan historia, muuntelu, luonnonvalinta, lajiutuminen, lajikäsite, eliöiden sopeutuminen ympäristöön, adaptiivinen radiaatio, keskeiset innovaatiot eläinten ja kasvien evoluutiossa sekä taksonomian ja fylogeneettisen systematiikan perusteet.

Completion

SUORITUSTAPA A: Luentoja on 48 tuntia. Moodlessa on luentosarjan keskeiseen sisältöön liittyviä tehtäviä, jotka avautuvat luentosarjan lopulla. Niistä on vaikea selvitä kunnolla, ellei ole seurannut luentoja tai muuten hallitse jakson keskeistä sisältöä hyvin. Kurssin läpäisemiseksi on saatava vähintään puolet tehtävien maksimipisteistä. Lisäksi kurssiin kuuluu Moodleen palautettava yksilötehtävä, joka edellyttää vierailua Luonnontieteellisen keskusmuseon ”Elämän historia” -näyttelyssä.

SUORITUSTAPA B: Opintojakson voi suorittaa tenttimällä soveltuvin osin kirjan ”Campbell Biology” (Global Edition), joko 10. painos (2015) tai 11. painos (2018) osat Concept 1.2; Unit 4 Evolution; Unit 5 The diversity of Life kurssin vastuuhenkilölle yleisinä tenttipäivinä tai Examinariumissa, ilmoittautuminen WebOodissa.

Study materials

Oheislukemistoksi suositellaan soveltuvin osin kirjaa ”Campbell Biology” (Global Edition), joko 10. (2015) tai uudempi painos. Muu oppimateriaali on Moodlessa.

Assessment practices and criteria

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana määräytyy suoraan Moodlessa olevien tehtävien perusteella. Arvosteluasteikko on nähtävillä Moodlessa.

Additional information

-