Lejon cpyright L. Sundström

Enrol
12.8.2019 at 08:00 - 8.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
13:15 - 15:45
Tue 3.9.2019
09:15 - 11:45
Wed 4.9.2019
09:15 - 11:45
Thu 5.9.2019
09:15 - 11:45
Tue 10.9.2019
13:15 - 15:45
Wed 11.9.2019
09:15 - 11:45
Thu 12.9.2019
13:15 - 15:45
Tue 17.9.2019
13:15 - 15:45
Wed 18.9.2019
09:15 - 11:45
Thu 19.9.2019
13:15 - 15:45
Tue 24.9.2019
13:15 - 15:45
Wed 25.9.2019
13:15 - 15:45
Thu 26.9.2019
13:15 - 15:45
Thu 3.10.2019
13:15 - 15:45
Thu 10.10.2019
13:15 - 15:45

Material

Kursmaterialet finns i Moodle och består av sammandrag av föreläsningarna, samt datorbaserade uppgifter i anslutning till föreläsningarna

Conduct of the course

Kursen avlägges genom att skriva en inlärningsdagbok på en sida, utföra övningauppgifterna, samt delta i sluttenten

Description

  • känner till organismernas evolutionshistoria i stora drag
  • känner till principerna för dess klassificering
  • förstår principerna för naturligt urval i dess olika former
  • förstår hur naturligt urval samverkar med andra evolutionsfaktorer, samt hur detta styrt livets utveckling och historia
  • kan förklara och diskutera grundprinciperna för evolution, samt lösa problem i anknytning till detta.

Rekommenderad tidpunkt: Period I första läsåret

Kursen består av föreläsningar, stödda av övningar i datorsal och självständiga övningar, med syfte att behandla grundprinciper, begrepp och mekanismer inom evolutionsbiologi.

Deltagande i föreläsningar, övningar och nätbaserade uppgifter, och självständiga studier. Obligatorisk närvaro vid övningar.

Material och övningar i Moodle. Som bredvidläsning: Campbell Biology (Global Edition) 10 (2016) eller 11 (2017) upplagan.

Hemtent i Moodle (0-5). Genom att självständigt utföra nätbaserade övningsuppgifter kan man bli godkänd med vitsordet 1/5. Vitsordet kan höjas genom att delta i tenten.

Kursen avläggs i sin helhet på svenska och öppen för alla intresserade vid fakulteterna i Vik och Gumtäkt.

Professor Liselotte Sundström