Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

As long as the corona-virus restrictions are in effect, the course can be taken only as book exam in Examinarium or as home exam.

Enrol
25.11.2019 at 12:00 - 31.7.2020 at 15:00

Description

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskäsitys maapallon eliökunnasta ja sen evoluutiosta sekä evolutiikan ja systematiikan perusteista. Tavoitteena on pikemmin opiskelijan ymmärryksen kuin tiedon määrän kasvattaminen. Luentosarja kytkeytyy erityisesti Eliöiden monimuotoisuus- ja Eliökunnan rakenne -kursseihin, mutta myös ekologian opetukseen. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • pystyy lukemaan ja arvioimaan kriittisesti esimerkiksi somessa olevia evoluutiota ja evoluutioteoriaa koskevia tekstejä ja käsityksiä
  • osaa selittää evoluution ilmiönä (taustaehdot, prosessit, eri tasot ja seuraukset) sekä antaa esimerkkejä evoluution havaitsemisesta ja tutkimisesta luonnossa
  • osaa kuvailla maapallon eliökunnan evoluution keskeisiä tapahtumia ja ymmärtää, miten ne näkyvät maapallon nykyeliöstössä
  • osaa tulkita fylogeneettisiä sukupuita, nimetä keskeisiä eliökunnan systemaattisen luokittelun yksiköitä sekä selittää luokittelun perusteita ja systematiikan merkitystä biologiassa

Periodi I, suositellaan suoritettavaksi 1. lukuvuonna.

Examinarium-tentti

SUORITUSTAPA A: Luentoja on 48 tuntia. Moodlessa on luentosarjan keskeiseen sisältöön liittyviä tehtäviä, jotka avautuvat luentosarjan lopulla. Niistä on vaikea selvitä kunnolla, ellei ole seurannut luentoja tai muuten hallitse jakson keskeistä sisältöä hyvin. Kurssin läpäisemiseksi on saatava vähintään puolet tehtävien maksimipisteistä. Lisäksi kurssiin kuuluu Moodleen palautettava yksilötehtävä, joka edellyttää vierailua Luonnontieteellisen keskusmuseon ”Elämän historia” -näyttelyssä.

SUORITUSTAPA B: Opintojakson voi suorittaa tenttimällä soveltuvin osin kirjan ”Campbell Biology” (Global Edition), joko 10. painos (2015) tai 11. painos (2018) osat Concept 1.2; Unit 4 Evolution; Unit 5 The diversity of Life kurssin vastuuhenkilölle yleisinä tenttipäivinä tai Examinariumissa, ilmoittautuminen WebOodissa.

Oheislukemistoksi suositellaan soveltuvin osin kirjaa ”Campbell Biology” (Global Edition), joko 10. (2015) tai uudempi painos. Muu oppimateriaali on Moodlessa.

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana määräytyy suoraan Moodlessa olevien tehtävien perusteella. Arvosteluasteikko on nähtävillä Moodlessa.

-

Professor Liselotte Sundström