Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Elinympäristöt ja lajisto -kenttäkurssi 5 Cr Lecture Course 29.4.2021 - 11.6.2021
Elinympäristöt ja lajisto -kenttäkurssi 5 Cr Course 28.4.2020 - 12.6.2020
Ekologisk fältkurs - livsmiljöerna och arterna, pä svenska 5 Cr Course 21.4.2020 - 4.6.2020
Elinympäristöt ja lajisto -kenttäkurssi 5 Cr Course 30.4.2019 - 28.5.2019
Ekologisk fältkurs - livsmiljöerna och arterna, pä svenska 5 Cr Course 16.4.2019 - 6.6.2019
Elinympäristöt ja lajisto -kenttäkurssi 5 Cr Field Course 25.4.2018 - 15.6.2018
Ekologisk fältkurs - livsmiljöerna och arterna, pä svenska 5 Cr Course 18.4.2018 - 7.6.2018