Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.5.2020 at 08:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Biologian ja molekyylibiotieteiden kandiohjelmien opiskelijat.

Tieteenalan opintokokonaisuus (30 op) tai osa siitä.

Suoritettuaan kirjallisuuskuulustelun opiskelija

  • ymmärtää syvällisesti valitsemansa tieteenalan aihepiiriä
  • pystyy hyödyntämään oppimaansa tietoa tieteellisten artikkeleiden lukemisessa
  • pystyy kirjoittamaan ja keskustelemaan oppimastaan aiheesta

3. lukuvuoden periodi I; voi suorittaa jo toisen lukuvuoden keväällä tieteenala-opintokokonaisuuden yhteydessä.

Tyypillisesti viiden opintopisteen kirjallisuus käsittää noin 500-700 sivua englanninkielisen tieteellisen oppikirjan tekstiä, joka tentitään pääsääntöisesti yleisessä tenttitilaisuudessa.

Hyväksytysti suoritettu tentti.

Kirjallisuus liittyy valitun tieteenalan opintokokonaisuuden (30 op) aihepiiriin. Perinnöllisyystiede-tieteenalan kirjallisuus on Klug et al. Concepts of Genetics, Pearson (uusin painos).

Arvostelu asteikolla 0-5.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Yliopistonlehtori Pekka Heino