Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.5.2020 at 08:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Biologian kandiohjelman opiskelijat.

Tieteenalan opintokokonaisuus (30 op) tai osa siitä.

Suoritettuaan kirjallisuuskuulustelun opiskelija

  • ymmärtää syvällisesti valitsemansa tieteenalan aihepiiriä
  • pystyy hyödyntämään oppimaansa tietoa tieteellisten artikkeleiden lukemisessa
  • pystyy kirjoittamaan ja keskustelemaan oppimastaan aiheesta

3. lukuvuoden periodi I; voi suorittaa jo toisen lukuvuoden keväällä tieteenala-opintokokonaisuuden yhteydessä.

Tyypillisesti viiden opintopisteen kirjallisuus käsittää noin 500-700 sivua englanninkielisen tieteellisen oppikirjan tekstiä, joka tentitään pääsääntöisesti yleisessä tenttitilaisuudessa.

Kirjallisuus liittyy valitun tieteenalan opintokokonaisuuden (30 op) aihepiiriin. Mikrobiologia; Madigan M.T.,ym.: Brock Biology of Microorganisms, 15. painos (tentitään uusinta painosta) Valitse tenttialue I kappaleet 1-18 (s. 37-618) tai tenttialue II kappaleet 13-33 (s. 399-1007) oman kiinnostuksen mukaan.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Professori Sarah Butcher.