Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.5.2019 at 00:01 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 16.8.2019
12:00 - 16:00

Description

Biologian kandiohjelman opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Äidinkielen tai kandidaattiseminaarin opinnot.

Suorittamalla kypsyysnäytteen opiskelija osoittaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaisen erinomaisen kielitaidon.

Kolmas opiskeluvuosi, kandidaatintutkielman valmistuttua.

Kypsyysnäyte on suomeksi tai ruotsiksi kirjoitettu opinnäytteen alaan liittyvä tieteellinen kirjallinen teksti, esimerkiksi tutkielma tai sen tiivistelmä.

Opiskelija kirjoittaa tehtävän annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Suorittamalla kypsyysnäytteen koulusivistyksensä kielellä opiskelija osoittaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaisen erinomaisen kielitaidon.

Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai saanut koulusivistyksensä ulkomailla, kirjoittaa kypsyysnäytteensä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kypsyysnäytteen hyväksyy suomea tai ruotsia taitava koulutusohjelman opettaja, esimerkiksi tutkielman ohjaaja.

Kandidaatintutkielmaa ei voida hyväksyä suoritetuksi ennen kuin kypsyysnäyte on hyväksytty.

Korvaa seuraavat opintojaksot:

  • 570015 Suomenkielinen kypsyysnäyte LuK-tutkinnossa 0 op
  • 570016 Ruotsinkielinen kypsyysnäyte LuK-tutkinnossa 0 op
  • 570017 Englanninkielinen kypsyysnäyte LuK-tutkinnossa 0 op