Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2017 at 12:00 - 18.1.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 15.1.2018
09:15 - 11:45
Thu 18.1.2018
14:15 - 16:45
Fri 19.1.2018
09:15 - 11:45
Mon 22.1.2018
09:15 - 11:45
Thu 25.1.2018
14:15 - 16:45
Fri 26.1.2018
09:15 - 11:45
Mon 29.1.2018
09:15 - 11:45
Thu 1.2.2018
14:15 - 16:45
Fri 2.2.2018
09:15 - 11:45
Mon 5.2.2018
09:15 - 11:45
Thu 8.2.2018
14:00 - 17:00
Thu 8.2.2018
14:15 - 16:45
Fri 9.2.2018
09:15 - 11:45
Mon 12.2.2018
09:15 - 11:45
Thu 15.2.2018
14:15 - 16:45
Fri 16.2.2018
09:15 - 11:45
Mon 19.2.2018
09:15 - 11:45
Thu 22.2.2018
14:15 - 16:45
Fri 23.2.2018
09:15 - 11:45
Mon 26.2.2018
09:15 - 11:45
Wed 28.2.2018
08:00 - 10:00
Thu 1.3.2018
14:15 - 16:45
Fri 2.3.2018
09:15 - 11:45
Mon 12.3.2018
09:15 - 11:45
Thu 15.3.2018
14:15 - 16:45
Fri 16.3.2018
09:15 - 11:45
Mon 19.3.2018
09:15 - 11:45
Thu 22.3.2018
14:15 - 16:45
Fri 23.3.2018
09:15 - 11:45
Mon 26.3.2018
09:15 - 11:45
Thu 5.4.2018
14:15 - 16:45
Fri 6.4.2018
09:15 - 11:45
Mon 9.4.2018
09:15 - 11:45
Thu 12.4.2018
14:15 - 16:45
Fri 13.4.2018
09:15 - 11:45
Mon 16.4.2018
09:15 - 11:45
Tue 17.4.2018
14:15 - 15:45
Thu 19.4.2018
14:00 - 17:00
Fri 20.4.2018
09:15 - 11:45
Thu 26.4.2018
14:00 - 17:00
Mon 30.4.2018
09:15 - 11:45
Mon 14.5.2018
09:15 - 11:45
Thu 17.5.2018
14:15 - 16:45
Fri 18.5.2018
09:15 - 11:45
Mon 21.5.2018
09:15 - 11:45
Thu 24.5.2018
14:15 - 16:45

Description

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti biologian kandiohjelman opiskelijoille, jotka tähtäävät neurotieteen maisteriohjelmaan. Suoritus 15 op laajuudessa on tarkoitettu maisteriohjelman neurotieteen tai fysiologian opintosuuntaan aikoville, 10 op suoritus riittää aineenopettajan opintosuuntaan aikoville ja muille aiheesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Opintojakson onnistunut suorittaminen edellyttää, että opiskelija hallitsee biologian kandiohjelman ensimmäisen vuoden opintojen sisällön.

Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys eläinten elintoiminnoista, niiden säätelystä ja fysiologisista adaptaatiomekanismeista molekyyleistä organismiin, sekä rakenteiden ja funktioiden tiiviistä yhteydestä. Opiskelija osaa analysoida miten vastaavat perustehtävät on eri eläinryhmissä ratkaistu eri tavoin riippuen ekologiasta ja evoluutiohistoriasta.

Periodit III-IV, suositellaan suoritettavaksi 2. lukuvuonna.

Seminaariosuus 10 op: Opintojakso kattaa koko eläinfysiologian, oppikirjan Hill RW, GA Wyse & M Anderson: Animal Physiology mukaan.

Syventävä osuus 5 op: Seminaariosuudella käsiteltyihin aiheisiin syvennytään tarkastellen fysiologista säätelyä ja säätelyjärjestelmiä toiminnallisina kokonaisuuksina.

Seminaariosuus 10 op: Suoritus perustuu osallistumiseen seminaariin, ryhmätyöskentelyyn ja omatoimiseen opiskeluun. Jokaisen seminaarikerran alussa suoritetaan alkukuulustelu käsiteltävästä kirjaluvusta, jonka opiskelija lukee etukäteen. Interaktiivinen seminaarityöskentely (29 x 3h) syventää sisällön ymmärtämistä. Seminaari ja kirja jakautuvat kuuteen osioon ja tentitään vastaavasti kuutena välikuulusteluna.

Syventävä osuus 5 op: Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn sekä itsenäisten ja ryhmätehtävien suorittaminen.

Hill RW, GA Wyse & M Anderson: Animal Physiology, 4th edition. Sinauer, 2016. Myös saman kirjan 3. (2012) ja 2. laitos (2008) käyvät.

Seminaariosuus 10 op: Alkukuulustelut ja kuusi välikuulustelua arvioidaan asteikolla 0-5. Seminaariosuuden loppuarvosanaan vaikuttavat alkukuulustelut 25 %:n painolla ja välikuulustelu 75 %:n painolla.

Syventävä osuus 5 op: Arvioidaan asteikolla 0-5 (arviointiperusteet kuvataan opintojakson Moodle-sivulla tai muulla vastaavalla verkkosivulla).

Kokonaisarvosana 15 op suorituksessa määräytyy suhteessa 75% seminaariosuus, 25% syventävä osuus (hyväksytty 15 op suoritus edellyttää hyväksyttyä suoritusta sekä seminaari- että syventävässä osuudessa).

Professori Kristian Donner (seminaariosuus ja välikuulustelut).

Yliopistonlehtori Reijo Käkelä ja yliopistonlehtori Mikael Segerstråle (syventävä osuus).

Korvaa opintojakson 522018 Eläinfysiologian seminaari 9 op.