Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
26.11.2018 at 12:00 - 21.1.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 14.1.2019
09:15 - 11:45
Thu 17.1.2019
14:15 - 16:45
Fri 18.1.2019
09:15 - 11:45
Mon 21.1.2019
09:15 - 11:45
Thu 24.1.2019
14:15 - 16:45
Fri 25.1.2019
09:15 - 11:45
Mon 28.1.2019
09:15 - 11:45
Thu 31.1.2019
14:15 - 16:45
Fri 1.2.2019
09:15 - 11:45
Mon 4.2.2019
09:15 - 11:45
Wed 6.2.2019
08:15 - 09:45
Thu 7.2.2019
14:15 - 16:45
Fri 8.2.2019
09:15 - 11:45
Mon 11.2.2019
09:15 - 11:45
Thu 14.2.2019
14:15 - 16:45
Fri 15.2.2019
09:15 - 11:45
Mon 18.2.2019
09:15 - 11:45
Thu 21.2.2019
14:15 - 16:45
Fri 22.2.2019
09:15 - 11:45
Mon 25.2.2019
09:15 - 11:45
Wed 27.2.2019
08:15 - 09:45
Thu 28.2.2019
14:15 - 16:45
Fri 1.3.2019
09:15 - 11:45
Mon 11.3.2019
09:15 - 11:45
Thu 14.3.2019
14:15 - 16:45
Fri 15.3.2019
09:15 - 11:45
Mon 18.3.2019
09:15 - 11:45
Wed 20.3.2019
08:15 - 09:45
Thu 21.3.2019
14:15 - 16:45
Fri 22.3.2019
09:15 - 11:45
Mon 25.3.2019
09:15 - 11:45
Thu 28.3.2019
14:15 - 16:45
Fri 29.3.2019
09:15 - 11:45
Mon 1.4.2019
09:15 - 11:45
Thu 4.4.2019
14:15 - 16:45
Fri 5.4.2019
09:15 - 11:45
Mon 8.4.2019
09:15 - 11:45
Wed 10.4.2019
08:15 - 09:45
Thu 11.4.2019
14:15 - 16:45
Fri 12.4.2019
09:15 - 11:45
Mon 15.4.2019
09:15 - 11:45
Wed 24.4.2019
08:15 - 09:45
Thu 25.4.2019
14:15 - 16:45
Fri 26.4.2019
09:15 - 11:45
Mon 29.4.2019
09:15 - 11:45
Thu 9.5.2019
14:15 - 16:45
Mon 13.5.2019
09:15 - 11:45
Thu 16.5.2019
14:15 - 16:45
Fri 17.5.2019
09:15 - 11:45
Wed 22.5.2019
08:15 - 09:45
Thu 23.5.2019
14:15 - 16:45
Mon 27.5.2019
08:15 - 11:45

Description

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti biologian kandiohjelman opiskelijoille, jotka tähtäävät neurotieteen maisteriohjelmaan. Suoritus 15 op laajuudessa on tarkoitettu maisteriohjelman neurotieteen tai fysiologian opintosuuntaan aikoville, 10 op suoritus riittää aineenopettajan opintosuuntaan aikoville ja muille aiheesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Opintojakson onnistunut suorittaminen edellyttää, että opiskelija hallitsee biologian kandiohjelman ensimmäisen vuoden opintojen sisällön.

Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys eläinten elintoiminnoista, niiden säätelystä ja fysiologisista adaptaatiomekanismeista molekyyleistä organismiin, sekä rakenteiden ja funktioiden tiiviistä yhteydestä. Opiskelija osaa analysoida miten vastaavat perustehtävät on eri eläinryhmissä ratkaistu eri tavoin riippuen ekologiasta ja evoluutiohistoriasta.

Periodit III-IV, suositellaan suoritettavaksi 2. lukuvuonna.

Seminaariosuus 10 op: Opintojakso kattaa koko eläinfysiologian, oppikirjan Hill RW, GA Wyse & M Anderson: Animal Physiology mukaan.

Syventävä osuus 5 op: Seminaariosuudella käsiteltyihin aiheisiin syvennytään tarkastellen fysiologista säätelyä ja säätelyjärjestelmiä toiminnallisina kokonaisuuksina.

Seminaariosuus 10 op: Suoritus perustuu osallistumiseen seminaariin, ryhmätyöskentelyyn ja omatoimiseen opiskeluun. Jokaisen seminaarikerran alussa suoritetaan alkukuulustelu käsiteltävästä kirjaluvusta, jonka opiskelija lukee etukäteen. Interaktiivinen seminaarityöskentely (29 x 3h) syventää sisällön ymmärtämistä. Seminaari ja kirja jakautuvat kuuteen osioon ja tentitään vastaavasti kuutena välikuulusteluna.

Syventävä osuus 5 op: Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn sekä itsenäisten ja ryhmätehtävien suorittaminen.

Hill RW, GA Wyse & M Anderson: Animal Physiology, 4th edition. Sinauer, 2016. Myös saman kirjan 3. (2012) ja 2. laitos (2008) käyvät.

Seminaariosuus 10 op: Alkukuulustelut ja kuusi välikuulustelua arvioidaan asteikolla 0-5. Seminaariosuuden loppuarvosanaan vaikuttavat alkukuulustelut 25 %:n painolla ja välikuulustelu 75 %:n painolla.

Syventävä osuus 5 op: Arvioidaan asteikolla 0-5 (arviointiperusteet kuvataan opintojakson Moodle-sivulla tai muulla vastaavalla verkkosivulla).

Kokonaisarvosana 15 op suorituksessa määräytyy suhteessa 75% seminaariosuus, 25% syventävä osuus (hyväksytty 15 op suoritus edellyttää hyväksyttyä suoritusta sekä seminaari- että syventävässä osuudessa).

Professori Kristian Donner (seminaariosuus ja välikuulustelut).

Yliopistonlehtori Reijo Käkelä ja yliopistonlehtori Mikael Segerstråle (syventävä osuus).

Korvaa opintojakson 522018 Eläinfysiologian seminaari 9 op.