Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.12.2019 at 08:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 8.1.2020
12:15 - 16:45
Thu 9.1.2020
12:15 - 16:45
Fri 10.1.2020
12:15 - 16:45
Tue 14.1.2020
12:15 - 16:45
Wed 15.1.2020
12:15 - 16:45
Wed 5.2.2020
12:15 - 16:45
Thu 6.2.2020
14:15 - 18:45
Wed 12.2.2020
12:15 - 16:45
Thu 13.2.2020
14:15 - 18:45
Wed 19.2.2020
12:15 - 16:45
Thu 20.2.2020
14:15 - 18:45
Wed 26.2.2020
12:15 - 16:45
Thu 27.2.2020
14:15 - 18:45
Wed 11.3.2020
12:15 - 16:45
Thu 12.3.2020
12:15 - 16:45
Wed 18.3.2020
12:15 - 16:45
Thu 19.3.2020
12:15 - 16:45
Tue 24.3.2020
12:15 - 16:45
Wed 25.3.2020
12:15 - 16:45
Thu 26.3.2020
12:15 - 16:45
Mon 30.3.2020
12:15 - 16:45
Tue 31.3.2020
12:15 - 16:45

Description

Ensisijaisesti fysiologian ja neurotieteen aineopintojen kokonaisuutta suorittavat opiskelijat.

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että BIO-409 Eläinfysiologia, seminaari 10 op on jo suoritettu tai suoritetaan samanaikaisesti.

Opiskelija kykenee tunnistamaan yleisimpiä fysiologisia tutkimusmalleja ja kuvaamaan niiden suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija osaa arvioida eri tutkimusasetelmia kriittisesti ja pystyy suunnittelemaan ja suorittamaan joitakin kokeita itsenäisesti. Kurssitöiden yhteydessä tutustutaan myös erilaisiin koe-eläintekniikoihin. Kurssi kehittää eettistä ajattelua, tiedon soveltamistaitoja sekä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Periodit III-IV

Kurssitöiden aiheina ovat mm. aistinfysiologia, ravitsemusfysiologia, lihasfysiologia, hermofysiologia ja kehitysfysiologia.

Kurssityöt (100 h), omatoiminen työskentely (35 h)

Luennoilla ja moodlessa jaettava materiaali.

Arvosana perustuu arvioituihin työselostuksiin ja kotitehtäviin, jotka arvioidaan 1-5

Mikael Segerstråle

Korvaa opintojakson 52245 Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt (3 op).