Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
23.9.2019 at 08:00 - 30.5.2020 at 23:59

Description

Ensisijainen osallistumisoikeus biologian kandiohjelman opiskelijoilla. Kurssi on osin kaksikielinen ja soveltuu kaksikielisen tutkinnon (KaTu, TvEx) opiskelijoille. Suositellaan aineenopettajaopiskelijoille.

BIO-102 Eläin- ja kasvikunnan rakenne (kasvitieteen osuus); BIO-103 Eliöiden monimuotoisuus (kasvilajintuntemus)

Opiskelija hahmottaa pohjoisten alueiden kasveille ominaiset vuodenaikaiset ilmiöt, jotka liittyvät sekä kasvukauteen (keväästä syksyyn) että talveen. Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan aihepiiriin liittyvän luonto- tai opintoretken jollekin kohderyhmälle.

Opintojakson osasuoritukset sijoittuvat eri periodeihin. Opintoretket Ahvenanmaalle (periodi 4) ja Lammille (periodi 1) järjestetään vuorovuosin.

Opintojakso koostuu seuraavista osista:

  • Ahvenanmaan opintoretkeily, 1 op (toukokuu) > ei järjestetä 2020
  • Lammin opintoretkeily, 1 op (syyskuu) > ei järjestetä 2019
  • talviasuisten puuvartisten lajien omatoiminen tunnistaminen Viikissä, 1 op (joulukuu-maaliskuu)
  • talvivihreiden kasvien ja talventörröttäjien omatoiminen tunnistaminen Viikissä, 1 op (joulukuu-maaliskuu)
  • oman luonto- tai opintoretken järjestäminen, 1 op (esimerkiksi kesällä)

Opintojakso koostuu järjestetyistä retkistä (Ahvenanmaa, Lammi), omatoimisesta opiskelusta ja tehtävistä. Opintojakson hyväksytty suoritus koostuu viidestä osasta (kts. Sisältö). Näiden suorittamisen ohjeet annetaan Moodlessa.

Kurssilla jaettava materiaali, verkko-opetusympäristö Pinkassa oleva materiaali sekä tieteelliset artikkelit ja kirjallisuus.

Hyväksytty/hylätty

Yliopistonlehtori Helena Åström ja dosentti Timo Saarinen

Katso edeltävät opinnot